Een van de bestaande fitplaatsen in Leidschendam-Voorburg (archieffoto gemeente LV).
Een van de bestaande fitplaatsen in Leidschendam-Voorburg (archieffoto gemeente LV). Dick Janssen

Gezond samenleven in Leidschendam-zuid

Sport 1.147 keer gelezen

Leidschendam - Een positief gezond(er) Leidschendam-Zuid voor en door de mensen die wonen en werken in de wijk. Dit hopen wijkbewoners, gemeente Leidschendam-Voorburg en wijkpartners samen voor elkaar te krijgen.

Gezond Samen Leven in Leidschendam-Zuid gaat verder dan alleen (lichamelijke en geestelijke) gezondheid. Dat gaat ook over de omgeving waarin je woont, het contact met elkaar en over de mogelijkheden die je met elkaar wilt en kunt ondernemen om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten. Er wordt vanuit een brede blik gekeken naar gezondheid en samenleven, ook wel Positieve Gezondheid genoemd. Hierbij wordt de focus verlegd van ziekte en wat niet meer kan, naar focus op gezondheid, wat nog wél kan, kansen en mogelijkheden. Kijk hier voor meer informatie.

Met het actieonderzoek ‘Gezond Samen Leven in Leidschendam-Zuid’ worden ideeën verzameld & verbeteracties uitgeprobeerd om te kijken hoe wijkbewoners samen met professionals kunnen werken aan een gezond en vitaal Leidschendam-Zuid. Alle informatie en ideeën uit de gesprekken met de wijkbewoners en partners worden bij elkaar gebracht en bepalen zo de vervolgacties. Het doel is om een blijvende samenwerking tussen wijkbewoners en wijkpartners te realiseren.

Wilt u alvast meepraten over thema? Kom dan op 23 september tijdens Burendag naar Ons Tolhuis (De Horre 1). U kunt dan tussen 11:00u-15:00 uur in gesprek met Ons Tolhuis, de gemeente, GGD Haaglanden, Woej, Vidomes, WoonInvest, SenW en wijkbewoners. Wilt u een rol spelen in het onderzoek? Stuur dan een mail.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant