Wethouder Juliette Bouw onthulde in september 2018 het nieuwe logo van het kindcentrum (foto's pr Vlietkinderen).
Wethouder Juliette Bouw onthulde in september 2018 het nieuwe logo van het kindcentrum (foto's pr Vlietkinderen).

Extra krediet voor Kindcentrum de Trampoline

Verkiezingen 275 keer gelezen

Leidschendam - Voor de ontwikkeling van IKC de Trampoline is bijna 1,9 miljoen extra krediet nodig. De gemeenteraad wordt gevraagd dit krediet beschikbaar te stellen.

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 vormen basisschool Trampoline en Stichting Vlietkinderen al een kindcentrum dat inhoudelijk samenwerkt. Kindcentrum Trampoline werd in september 2018 officieel geopend. Er is één team met basisschool, voorschoolse en tussen-schoolse opvang en peuterspeelzaal Peutersprong. In de geplande nieuwbouw zal ook het kinderdagverblijf voor kinderen van 0-2 jaar en de buitenschoolse opvang erbij komen. Het IKC biedt dan plaats aan 251 leerlingen basisonderwijs en ca. 45 plekken kinderopvang. De oorspronkelijke investering was gebaseerd op een kindcentrum exclusief kinderopvang. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd € 900.000,- extra beschikbaar te stellen. Nieuwe kwaliteits- en duurzaamheidseisen en gestegen bouwkosten vragen om nog een verhoging van het krediet met ca. 9 ton. 

Het uitgangspunt met betrekking tot de extra voorfinanciering ten behoeve van het kinderopvangdeel is dat dit geen gevolgen heeft voor het begrotingssaldo van Leidschendam-Voorburg omdat de kapitaallasten en onderhoudskosten gedekt worden door huurinkomsten. Hier bestaat altijd het risico dat de huurinkomsten niet, of niet altijd binnen blijven komen. Dit risico wordt enerzijds beperkt door een 10-jarige huurovereenkomst af te sluiten en anderzijds door te voorkomen dat er teveel vierkante meters kinderopvang worden gerealiseerd binnen de gemeente. In het ontwerp is gekozen om de ruimten ten behoeve van het kinderopvangdeel flexibel te bouwen waardoor de vierkante meters ook eventueel ingezet kunnen worden ten behoeve van andere doeleinden.

Uit de krant