Afbeelding

Nieuwbouw Den Haag legt druk op Leidschendam-Voorburg

Verkiezingen 1.008 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Den Haag bouwt volop maar wat betekent dat voor de druk op het voorzieningenniveau in Leidschendam-Voorburg. Daarover stel VVD-raadslid Ole Heil vragen aan het college van B&W.

Onder andere de Binckhorst wordt omgetoverd tot een, naar eigen zeggen groene en waterrijke wijk, aantrekkelijk om te werken, wonen en recreëren. De eerste wooncomplexen zijn reeds opgeleverd. "Er verrijzen de komende jaren op de Binckhorst tot wel 5000 woningen waarvan de helft specifiek voor gezinnen", zegt Ole Heil. "We lezen echter nooit iets over voorzieningen zoals scholen, huisartsen of sportgelegenheden. Op de Binckhorst is helemaal geen basisschool en slechts beperkt kinderopvang aanwezig. Ook rondom Laan van NOI verrijzen 2500 nieuwe woningen, maar ook daar zien we geen plannen voor scholen of andere voorzieningen." 

Heil vraagt het college of zij op de hoogte zijn van eventuele plannen van de gemeente Den Haag voor wat de betreft basisscholen en kinderopvang in en rondom de nieuwe wijken. "Hoeveel Haagse kinderen gaan er al naar een basisschool in Leidschendam-Voorburg? Zijn er al wachtlijsten voor basisscholen in de wijken Bovenveen, Voorburg-West, Voorburg-Noord en Voorburg-Midden?" Heil wil dat het college in gesprek gaat met de gemeente Den Haag over deze ontwikkelingen.
 

Uit de krant