De VVD heeft bij monde van raadslid Ole Heil vragen aan het college van B&W gesteld over het gevolg van de bouwplannen voor de druk op het voorzieningenniveau in Leidschendam-Voorburg (archieffoto).
De VVD heeft bij monde van raadslid Ole Heil vragen aan het college van B&W gesteld over het gevolg van de bouwplannen voor de druk op het voorzieningenniveau in Leidschendam-Voorburg (archieffoto).

Bewoners verontrust door hoge woontorens bij Voorburg-west

Verkiezingen 815 keer gelezen

Voorburg - Projectontwikkelaar Borghese heeft bij de gemeente Den Haag een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van de bouw van onder meer twee woontorens met resp. 208 en 87 woningen op het Maanplein 110 aan de grens met Voorburg West.

Bewoners van de Overburgkade zijn verontrust en vinden deze hoge kolossale gebouwen totaal niet passen in de omgeving. Zij willen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg er bij Den Haag op aandringt dat de omgevingsvergunning niet wordt verleend. Op 16 juli is er een infobijeenkomst over het bouwplan om 19.30 uur bij KPN aan het Maanplein 55. Aanmelden via info@bre.nl.

De VVD heeft bij monde van raadslid Ole Heil vragen aan het college van B&W gesteld over het gevolg van de bouwplannen voor de druk op het voorzieningenniveau in Leidschendam-Voorburg.  "Er verrijzen de komende jaren op de Binckhorst tot wel 5000 woningen waarvan de helft specifiek voor gezinnen", zegt Ole Heil. "We lezen echter nooit iets over voorzieningen zoals scholen, huisartsen of sportgelegenheden. Op de Binckhorst is helemaal geen basisschool en slechts beperkt kinderopvang aanwezig. Ook rondom Laan van NOI verrijzen 2500 nieuwe woningen, maar ook daar zien we geen plannen voor scholen of andere voorzieningen."

Heil vraagt het college of zij op de hoogte zijn van eventuele plannen van de gemeente Den Haag voor wat de betreft basisscholen en kinderopvang in en rondom de nieuwe wijken. Hij wil dat het college in gesprek gaat met de gemeente Den Haag over deze ontwikkelingen.

Uit de krant