Afbeelding

Parkeer- en verkeersmaatregelen op korte termijn

Verkiezingen 482 keer gelezen

Leidschendam - De gemeenteraad heeft de B&W-voorstellen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en parkeren Damcentrum en Leidschendam-Zuid aangenomen. Dat maakt de weg vrij voor het college om verder te gaan met de uitwerking. Vragen die de gemeente nog moet uitzoeken zijn bijvoorbeeld of het Openbaar Ministerie instemt met de innovatieve vorm van selectieve toegang en of de provincie Zuid-Holland toestemming geeft voor een extra brug. Enkele onderdelen uit de voorstellen gaat het college nu al invoeren, zoals de parkeermaatregelen, inzet van deelauto's en routeverwijssystemen.

Wethouder Bouw over dit besluit: "De raad geeft ons hiermee groen licht voor het vervolgtraject. We gaan het komend half jaar hard aan de slag, zodat we voor de kerst of zo spoedig mogelijk daarna een definitief besluit kunnen nemen over de bereikbaarheid van het Damcentrum."

Tijdens de Vlietdagen (20, 21 en 22 september) kunnen bewoners en ondernemers kennismaken met de betekenis van de raadsbesluiten. Meer informatie over dit evenement ontvangt u na de vakantieperiode.

Korte termijn verkeersmaatregelen
Om de bereikbaarheid op korte termijn te verbeteren voert de gemeente een aantal maatregelen dit jaar en in de loop van volgend jaar in. Het gaat om de introductie van een aantal dynamische route-informatiepanelen (DRIPs), intelligente stoplichten op de Noordsingel en de aanleg van de verkeersplateaus in Damcentrum. Ook werkt de gemeente met Rijkswaterstaat de komende jaren aan de herontwikkeling van de N14.

Ontwikkeling Klein Plaspoelpolder
Bij Klein Plaspoelpolder blijft tot aan de definitieve besluitvorming een ruimtereservering voor een brug op het terrein van de voormalige Mebinlocatie en een gedeelte van het voormalige afvalbrengstation. Gekeken wordt welke deellocaties van Klein Plaspoelpolder kunnen starten met de herontwikkeling. De komende weken wordt de sloop van de Mebin betoncentrale afgerond, na de zomer komen de gebouwen op de voormalige gemeentewerf en het afvalbrengstation aan de beurt.

Blauwe zones
De blauwe zone in parkeergarage Damplein is inmiddels van kracht. Deze geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur voor een maximale parkeerduur van 2 uur op beide verdiepingen van het openbare deel van de parkeergarage.
De volgende stap is een mogelijke uitbreiding van de blauwe zone op straat in Leidschendam-Centrum. Na de zomer gaat de gemeente in gesprek met bewoners en ondernemers over de afbakening van het gebied, de fasering, tijden en een ontheffingsregeling.

Extra parkeerplaatsen
In het Damcentrum worden de laad- en losplek bij Damlaan 27 en de laad- en losplek in de Damstraat opgeheven op zaterdagen. Zo ontstaat op deze drukke dag meer parkeerruimte.
Daarnaast zijn er enkele mogelijkheden voor extra parkeerplaatsen:
Op het Molenpad wordt binnenkort de oude laad- en loshaven van de Hoogvliet omgezet in normale parkeerplaatsen.
In de Damstraat wordt tijdens de bouwwerkzaamheden aan het Molenpad tijdelijk de fietsstrook als parkeerstrook gebruikt.

Parkeerverwijssysteem
De gemeente gaat verwijsborden plaatsen waarop automobilisten kunnen zien waar in het centrum nog vrije parkeerplaatsen zijn. In de parkeergarage Damplein komt een registratie van beschikbare openbare plekken. Parkeersensoren registreren continue of een parkeerplaats op straat vrij is. Via het systeem kunnen parkeerders zien waar plaatsen beschikbaar zijn.

Deelauto's
Automobilisten kunnen door gebruik van een deelauto hun weinig gebruikte auto vervangen. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer parkeerplaatsen er vrijkomen. Mede daarom gaat de gemeente deelauto's extra stimuleren.  Voordat we hiermee aan de slag gaan, gaan we een animopeiling doen onder bewoners.

Uit de krant