Hulp bij invullen formulieren

ma 23 feb 2009, 16:52 Actueel

Leidschendam-Voorburg - Een deel van de inwoners van de gemeente heeft moeite met het invullen van formulieren. Hierdoor kunnen zij toeslagen en vergoedingen mis lopen. Er zijn diverse organisatie die helpen formulieren in te vullen. Maar niet iedereen weet hen te vinden. De gemeente start daarom een publiciteitscampagne om de bekendheid van de formulierenbrigade te verbeteren.

Als iemand iets wilt aanvragen, doorgeven of melden, dan gaat dat vaak via een formulier. Dat geldt ook voor een uitkering, toeslag, kwijtschelding of andere regeling. Er zijn inwoners die op zien tegen het invullen van een formulier, het formulier niet begrijpen of niet zeker weten of zij het goed invullen. Zij kunnen terecht bij de formulierenbrigade.

De formulierenbrigade is er voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. Maar in het bijzonder voor inwoners die moeten rondkomen van een laag inkomen of pensioen. De formulierenbrigade helpt gratis bij het invullen van formulieren. De medewerkers helpen bij het invullen van formulieren voor onder meer belastingaangifte, toeslagen, bijzondere bijstand, hulpmiddelen, kwijtschelding, vergoedingen en verzekeringen.

De aanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor het ondertekenen en indienen van het formulier. De formulierenbrigade wordt gevormd door de advies- en informatiemedewerkers van het Instituut Sociaal Raadslieden. Zij helpen ook met advies en informatie over regelingen die helpen beter rond te komen. Oudere inwoners kunnen voor hulp bij het invullen van formulieren terecht bij de ouderenadviseurs van Woej.

De medewerkers van stichting Vluchtelingenwerk Leidschendam-Voorburg helpen hun eigen doelgroep met formulieren. Ook andere organisaties in de gemeente helpen hun leden of klanten gratis bij het invullen van formulieren, zoals FNV, Limor, MEE, stichting Eenheid, IBCE en TCCL. Meer informatie over de organisaties die hulp bieden bij het invullen van formulieren is te vinden op www.leidschendam-voorburg.nl/zorgloket of via telefoonnummer 14 070.

Uit de krant