De windturbine in de Vlietzone (foto: Ap de Heus).
De windturbine in de Vlietzone (foto: Ap de Heus).

Windturbine Westvlietweg leidt tot landelijke petitie

Actueel 1.403 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg / Den Haag - De Facebook-community MOO (Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen, facebook.com/windmolenmoo/) bindt de strijd aan met de commercialisering van groene energie over de rug van burgers. In een landelijke petitie gericht aan de Tweede Kamer stelt de belangengroep dat 'als er geen rekening wordt gehouden met de burger de positiviteit van groene energie dreigt om te slaan in negatieve energie'.

De Haagse windmolen op de grens van Den Haag en Leidschendam-Voorburg is voor de omwonenden een drama. Toch lukt het bewoners nog niet om de betrokken overheden (gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg) en bedrijven (CEVA Logistics, De Wolff Windturbines) daarvan te overtuigen. Bedrijfsleven en de overheid onderhandelen samen groene energieplannen uit waarbij beide partijen er beter van worden. Het belang van de burger maakt geen deel uit van de beraadslagingen.

De petitie verzoekt overheden op alle niveaus burgers vooraf te betrekken bij besluitvorming over plaatsing van duurzame energiebronnen (o.a. windmolens). Bij 40.000 handtekeningen is het parlement verplicht om het onderwerp op de agenda te zetten. Tekenen kan op: petities.nl/petitions/houd-windenergie-maatschappelijk-verantwoord-met-draagvlak-van-burgers. "Houd windenergie maatschappelijk verantwoord mét draagvlak van burgers", aldus MOO.

Onveilig
De betreurde Haagse windmolen is volgens MOO gebouwd op een onveilige afstand van bewoond gebied, verkeers- en spoorwegen. Daarnaast zijn geluidsmetingen neerwaarts bijgesteld en verkeerde verwachtingen en aannames gedaan bij de bepaling van de overlast door slagschaduw van de wieken, zo beweert MOO. "Om het verhaal compleet te maken heeft er geen naleving van de recentelijke NWEA-gedragscode plaatsgevonden door de bouwer en zijn negatieve welstandsadviezen en waarschuwingen van het RIVM niet belangrijk genoeg bevonden. Omwonenden wisten van niets bij de plaatsing van deze windturbine."

Uit de krant