Burgemeester Klaas Tigelaar hield een 'historische' toespraak, daarbij ter zijde gestaan door diverse figuren uit het roemrijke verleden van de gemeente (foto/tekst: Inge Koot).
Burgemeester Klaas Tigelaar hield een 'historische' toespraak, daarbij ter zijde gestaan door diverse figuren uit het roemrijke verleden van de gemeente (foto/tekst: Inge Koot). Foto: Colinda van de Sande

Nieuwjaarstoespraak burgemeester: 'Terugkijken en vooruitblikken'

Actueel 457 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Een jaarwisseling is altijd een moment van terugkijken en vooruitblikken. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente op 8 januari gebeurde dit letterlijk en figuurlijk. In het Oude Raadhuis waren Christiaan en Constantijn Huygens aanwezig vergezeld van een soldaat uit de tijd van Napoleon. De historische keuken serveerde hapjes uit de Steentijd, de Middeleeuwen en de Romeinse tijd. "Laat de geschiedenis u inspireren voor de plannen van de toekomst."

De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Klaas Tigelaar stond in het teken van oud en nieuw. "Om te weten waar je naar toe gaat, moet je weten waar je vandaan komt", zegt burgemeester Tigelaar in het volle Raadhuis in Leidschendam. Veel inwoners, ondernemers en politici waren aanwezig om het glas te heffen op 2018. "Namens het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg wens ik u allen voor het nieuwe jaar 2018 alle goeds toe. Een voorspoedig jaar waarin u uw doelen en wensen realiseert, maar vooral gezondheid en geluk, samen met de mensen om u heen."

Het jaar 2018 is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Dat was de reden waarom deze nieuwjaarsbijeenkomst omlijst was met erfgoedsporen die 5.000 jaar geschiedenis weergeven. "In Leidschendam, Stompwijk en Voorburg ligt veel historie verborgen en zijn er vele monumenten zichtbaar. Als je een wandeling maakt door onze gemeente dan vertellen al die verschillende plekken hun verhaal." De burgemeester noemt hierbij de monumentale boerderijen in Stompwijk, de historie rondom de sluis, de levendige geschiedenis van de trekvaart, handel en nijverheid, de historie van koninklijke inwoners, prinses Marianne, prachtige buitenplaatsen en park 't Loo, het oude centrum van Voorburg met de Oude Kerk, Swaensteijn en Hofwijck. "Wat een prachtig erfgoed hebben wij. Laten we er zuinig op zijn. 2018 is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Vele vrijwilligers zetten zich in voor het erfgoed in onze gemeente." Tijdens de receptie konden de aanwezigen kennis maken deze organisaties.

Na dit uitgebreid terugkijken vertelt de burgemeester over het onderzoek dat de gemeente afgelopen jaar heeft gehouden onder haar inwoners waarin zij zich uitspraken over wat de gemeente zo mooi maakt, wat Leidschendam-Voorburg in de toekomst nodig heeft en hoe zij de toekomst voor de gemeente zien. Dat alles is samengebracht in het toekomstbeeld 'LV op de kaart'.

"Wat inwoners belangrijk vinden is een fijne woongemeente waar iedereen mee telt en mee kan doen, een leefbare en vitale gemeente met voldoende voorzieningen, een klimaatambitie met aandacht voor een duurzame en gezonde leefomgeving en een gemeente met een sterke inzet op het midden- en kleinbedrijf, met name de detailhandel. Een mooie opgave van onze inwoners waar we in samenwerking met u aan kunnen bouwen."

Natuurlijk wordt er ook vooruitgekeken door de burgemeester. Daarin stipt hij een belangrijke gebeurtenis aan die plaatsvindt in 2018 en die alle inwoners aangaat: de gemeenteraadsverkiezingen. "Opnieuw kunt u richting geven, door u uit te spreken en gebruik te maken van uw stem bij de verkiezingen. U bepaalt in maart door wie u zich in de gemeenteraad laat vertegenwoordigen. U geeft uw stem aan degene die volgens u het beste invulling geeft aan het toekomstbeeld. U kiest het gemeentebestuur dat de komende vier jaren bestuurt, belangen afweegt, besluiten neemt en plannen ontwikkelt in een open dialoog met de inwoners. Besturen in samenspraak met onze inwoners. Want samen bouwen we aan onze gemeente."

"Zijn we met elkaar verantwoordelijk voor de leefbaarheid in onze wijk of straat. Zijn we betrokken bij verschillende voorzieningen en zetten we ons in voor de mensen die hulp nodig hebben. Leveren we een bijdrage aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Zijn respect, verdraagzaamheid en sociale betrokkenheid karakteristiek voor onze samenleving. Zijn Leidschendam, Stompwijk en Voorburg plaatsen waar iedereen mee telt en mee kan doen. Waar we omzien naar elkaar, aandacht hebben voor onze ouderen, kansen creëren voor onze jongeren. Bieden we in de gemeente Leidschendam-Voorburg de ruimte om te ondernemen en is het een prachtige gemeente om in te wonen. Ons Leidschendam-Voorburg! Als we samen in 2018 aan dit alles een goede invulling weten te geven, voegen we over een jaar weer een prachtig jaar toe aan de rijke historie van Leidschendam-Voorburg."

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant