Afbeelding
juridische hulp

Welke rechten heb je bij een conflict met de buren?

Dienstverlening 359 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - We leven dicht op elkaar en burenruzies zijn soms moeilijk te vermijden. De meeste burenconflicten gaan over overlast, de erfgrens en achterstallig onderhoud waardoor de waarde van jouw huis ook kan dalen. Wat kun je het beste doen bij een conflict? En wat heb je in zo’n situatie aan een rechtsbijstandverzekering? We zetten de meest voorkomende situaties op een rij en vertellen wat je rechten zijn.

Bij een burenruzie kunnen de emoties hoog oplopen. Als je buren zich niet aan de regels houden en je er samen écht niet uitkomt, schakel dan je rechtsbijstandverzekering in of sluit deze af. Je krijgt dan deskundige hulp van een jurist. Zorg dat je rechtsbijstandpolis ook burenruzies dekt en sluit de verzekering op tijd af, nog voordat er sprake is van een geschil.

Situatie 1: Ruzie over een erfgrens

Staat de heg, schutting of erfafscheiding op jouw grond? Dan mag je zelf bepalen wat je ermee doet. Wel dien je je te houden aan de regels voor erfafscheidingen, zoals de maximale toegestane hoogte van een schutting of heg. Als de erfafscheiding exact op de erfgrens staat, dan moet je hier een afspraak over maken met je buren.

Volgens de wet...

… moet een boom minstens twee meter van de erfgrens staan. Voor een heg of struik geldt een minimale afstand van 0,5 meter van de erfgrens. Wel zijn er uitzonderingen waarbij bomen en planten dichterbij mogen staan. In je eigendomsakte en het Kadaster staat de erfgrens aangegeven. Controleer of de grens wellicht is veranderd door verjaring. Je kunt ook samen een nieuwe erfgrens afspreken bij de notaris.

Situatie 2: Last van overhangende takken

Als er een boom op het erf van de buren staat en jij last hebt van de overhangende takken, dan mag je deze niet zomaar snoeien. Vraag je buren eerst om de takken zelf weg te halen. Als ze geen actie ondernemen, herinner ze er dan aan in een brief of e-mail. Levert dit niks op? Dan mag je de takken zelf snoeien.

Situatie 3: Last van geluidshinder

Laat je buren weten dat je geluidsoverlast hebt en probeer samen naar een oplossing te zoeken. Het kan helpen om een logboek bij te houden, waarin je alle momenten van geluidshinder noteert. Als je er samen niet uitkomt, schakel dan buurtbemiddeling in. Als dit niet helpt, mag je naar de rechter stappen.

Situatie 4: Beveiligingscamera van de buren

Volgens de wet mag je een beveiligingscamera ophangen rond je eigen woning. Natuurlijk dienen je buren wel jouw privacy te respecteren en niet jouw woning of tuin te filmen.

Situatie 5: Schade door verbouwing

Heeft de verbouwing van de buren scheuren in de muren of andere schade aan je huis veroorzaakt? Dan kun je met je buren of hun aannemer in gesprek gaan en om een schadevergoeding vragen. Als je er samen niet uitkomt, mag je juridische stappen ondernemen.

Uit de krant