Logo hetkrantje-online.nl
Willy Tiekstra, directeur-bestuurder van Stichting WOeJ, pleit voor behoud van de Ouderensoos (Foto: Inge Koot)
Willy Tiekstra, directeur-bestuurder van Stichting WOeJ, pleit voor behoud van de Ouderensoos (Foto: Inge Koot)

Lot Ouderensoos nog altijd in handen gemeenteraad

  •   337 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - ‘Het is schandalig dat jullie dit willen sluiten. Er zijn hier veel mensen die dan nergens meer komen als ze niet naar de soos kunnen. Het is te idioot voor woorden. Mensen moeten thuis blijven wonen, maar kwijnen op deze manier weg. Als ik niet gehaald word om naar de soos te gaan blijf ik de hele dag in bed liggen.’

Dit schreef een 82-jarige bezoekster van de Ouderensoos in de Plint aan Willy Tiekstra, directeur-bestuurder van Stichting WOeJ. Tiekstra begon haar betoog voor behoud van de Ouderensoos tijdens de commissievergadering op 13 januari met dit citaat. Dat de Ouderensoos gaat verdwijnen hangt al maanden als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de deelnemende ouderen en vrijwilligers. Tiekstra roept de gemeenteraadsleden op te zoeken naar een oplossing waardoor de Ouderensoos toch behouden kan blijven. 

Op initiatief van CDA’er Stijn Strous is dit punt op de agenda terecht gekomen. “Als een dergelijke subsidie op de tocht komt te staan hebben wij als raad een soort ombudsfunctie om uit te zoeken hoe wij deze subsidie op een andere manier in stand kunnen houden”, vindt Strous. “Dit vraagt om meer creativiteit.” Een directe oplossing heeft Strous niet. Jeroen van Rossum van GroenLinks denkt dat het alleen te realiseren is door meer geld beschikbaar te stellen. “Als we met geld gaan schuiven is er een andere organisatie die dit gaat voelen. Dat willen we ook niet.” 

Frank Rozenberg van Gemeentebelangen is van plan met een initiatiefvoorstel te komen tijdens de raadsvergadering van 28 januari met als uitgangspunt structurele subsidie voor de soos. Maar wie gaan dit voorstel steunen. Met de 9 zetels gaan zij het niet redden om het voorstel erdoor te krijgen. Jeroen van Rossum geeft al aan dat GroenLinks (4 zetels) dit voorstel zal steunen en ook de PvdA (3 zetels), al is het schoorvoetend, schaart zich achter het voorstel. 

“We moeten wel eerst binnen de subsidietafel kijken of er ergens nog geld beschikbaar is. Als dat niet het geval is zullen wij dit voorstel steunen.” Dat levert dan 16 stemmen op, onvoldoende voor een meerderheid (18 stemmen). Onduidelijk is of het CDA (5 zetels) zich achter het voorstel zal scharen. En D66 (4 zetels) laat niets van zich horen. 

Kees Verschoor van CU-SGP, de partij van verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Rouwendal, vindt dat de gemeente de ouderen moet begeleiden naar een alternatief voor de Ouderensoos zoals een buurtrestaurant. Sabrina van den Heuvel (VVD, 9 zetels) vindt dat met het toegeven aan de ouderensoos er andere activiteiten achtergesteld worden. 

Afgelopen jaar heeft de gemeente een nieuwe manier van subsidieverdeling ingevoerd, door middel van subsidietafels. Subsidieaanvragen van maatschappelijk partners, zoals woonzorgcentra, welzijns- en gezondheidsorganisaties en culturele instellingen, worden niet meer individueel ingediend, maar partners gaan met elkaar aan tafel om hun aanbod rond een bepaald thema op elkaar af te stemmen. Zij dienen vervolgens gezamenlijk een subsidieaanvraag in. 

De Ouderensoos was onderdeel van de subsidietafel Zelfredzaamheid. De organisaties kwamen er niet uit waardoor de wethouder de verdeling heeft bepaald en besloten de Ouderensoos, een activiteit voor kwetsbare ouderen, niet meer te subsidiëren. Ondanks alle tegenargumenten houdt de wethouder vast aan zijn standpunt. “Deze tafel had een overschrijding van drie ton. Als wij hieraan toegeven dan kan je verwachten dat de andere tafels ook om meer geld gaan vragen. Dat haalt het hele systeem onderuit.” Op 28 januari wordt duidelijk of er voor de Ouderensoos een uitzondering wordt gemaakt.

Meer berichten