Logo hetkrantje-online.nl
Veurs Voorburg aan de Van Horvettestraat (foto: Veurs Voorburg).
Veurs Voorburg aan de Van Horvettestraat (foto: Veurs Voorburg).

Gemeenteraad akkoord met verhoging krediet voor nieuwbouw Veurs Voorburg

  •   344 keer gelezen   Actueel

Voorburg - Leerlingen van Veurs Voorburg wachten al jaren op een nieuw gebouw ter vervanging van hun school aan de Van Horvettestraat. Zij willen dat de politiek nu eindelijk een besluit gaat nemen. Ook de raadsleden willen dat de schop nu eindelijk de grond in gaat. De commissie Omgeving van de gemeenteraad besloot op 14 januari het bestaande investeringskrediet van de school voor voortgezet onderwijs Veurs Voorburg te verhogen met €2.475.000.

De extra eisen in het kader van duurzaamheid zijn onder andere de oorzaak van de hogere bouwkosten. Voor de raadsleden is hiermee wel het maximum bereikt dat er uitgegeven mag worden aan de nieuwbouw. De totale kosten voor het nieuwe gebouw voor Veurs Voorburg bedragen € 11.169.000.Het bestaande schoolgebouw van Veurs Voorburg dateert uit 1955. De staat van het huidige gebouw is slecht. 

Sinds 2005 zijn er verschillende locaties voor nieuwbouw onderzocht. De nieuwbouw was indertijd een uitkomst van de zogenaamde “scholenschuif” operatie binnen het voortgezet onderwijs. De gefuseerde scholen voor voortgezet onderwijs verenigden zich onder de Spinozagroep. 

Tegenover het afstoten van één school voor voortgezet onderwijs (het toenmalige College Het Loo aan de Rijnlandlaan) stelde de gemeente renovatie en uitbreiding van het toenmalige Huygens Lyceum (thans gymnasium Novum) en nieuwbouw Veurs Voorburg. Sinds 2005 zijn er verschillende locaties voor nieuwbouw onderzocht. Een tweetal opeenvolgende plannen op de Marcellus Emantslaan zijn uitgewerkt. Uiteindelijk werd van beide locaties om uiteenlopende redenen afgezien. 

Ingezet werd vervolgens op herontwikkeling van de nieuwbouw op de bestaande locatie van de school aan de Van Horvettestraat. In 2016 besloot het college eveneens af te zien van verdere ontwikkeling op deze locatie. Ook gebruik van vrijkomende kantoorruimten bleek niet realistisch. In hetzelfde jaar besluit het college de locatie Rijnlandlaan (Delflandlaan) aan te wijzen voor nieuwbouw van school Veurs Voorburg.

De nieuwbouw van de school maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan. De ontwikkeling omvat een woondeel (sociale woningbouw) en een maatschappelijk deel (vmbo Veurs Voorburg en Kinderopvang Pinkeltje). Gebouw en grond aan de Van Horvettestraat komen na ingebruikname van de school beschikbaar voor de gemeente. Er bestaan nog geen plannen voor de herontwikkeling van deze locatieMeer berichten