Raadsflits gemeenteraad november
Logo hetkrantje-online.nl
<p>Online raadsvergadering (foto: gemeenteraad LV).</p>

Online raadsvergadering (foto: gemeenteraad LV).

Raadsflits gemeenteraad november

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 24 november 2020. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering.

Lieve mensen,

Wij kregen goed nieuws van een hele blije Piet,
Die tram over Opa’s Veldje en door Hofwijck komt er niet.
Daar stak uw gemeenteraad terecht een stokje voor,
Wat de Sint betreft: onder de grond dat spoor!

Ook besprak uw raad het versterkingsprogramma voor Leidschendam-Noord,
Dat was nog evenspannend, maar gelukkig volgde er een akkoord.
Het plan moet samen met de inwoners worden gemaakt vonden CDA en VVD
En daar ging uiteindelijk een meerderheid in mee.

Ook met de bouw van een nieuwe parkeergarage is de Sint erg tevreden,
Daar heeft uw VVD immers lang voor gestreden.
En daarmee is dit jaar voor de Gemeenteraad weer rond.
Lieve mensen, blijf gezond

Sint en Piet

Website: www.vvd-lv.nl
Twitter: @VVDLdamVburg
www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg

Van parkeren en versterken naar openbaar vervoer

De parkeergarage onder het Damplein staat niet vol, maar toch laat de gemeente een nieuwe openbare parkeergarage bouwen voor 42 parkeerplekken. Kosten: 2,1 miljoen, exclusief het jaarlijkse beheer en onderhoud. GBLV heeft tegen dit voorstel gestemd. Wat ons betreft is het verstandiger om de inrichting van de Damlaan te veranderen door visgraatparkeren mogelijk te maken: het kost minder, bezoekers kunnen voor de deur van winkels parkeren en de Damlaan wordt meer een winkelstraat in plaats van een makkelijke route om naar de A4 te komen.

De raad heeft aan het college een startnotitie voor het Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord gevraagd. De burgemeester leverde vervolgens 42 pagina’s tekst aan (maar geen startnotitie) én de vraag of we even 300.000 euro beschikbaar wilden stellen. GBLV is als initiatiefnemer van het Versterkingsprogramma voorstander van doorpakken, maar wel met verstand en beleid.

De motie op initiatief van GBLV/Gemeentebelangen om Opa’s veldje en Huygens’ Hofwijck niet aan te tasten door een OV-verbinding met de Binckhorst, werd unaniem aangenomen. Het blijft nu goed opletten dat de inwoners van Voorburg West niet worden geconfronteerd met overlast door een OV-verbinding. GBLV/Gemeentebelangen houdt in ieder geval de vinger aan de pols!

www.gblv.nl | info@gblv.nl
www.facebook.com/gemeentebelangenlv
Twitter: @GBLdamVburg

Voor een Leidschendam-Voorburg in de toekomst

Tijdens de laatste raadsvergadering dit jaar werden verscheidene onderwerpen behandeld die op korte en lange termijn effect hebben. Het vaste gegeven: het CDA komt op voor uw belangen.

Leidschendam-Noord krijgt een extra versterkingsprogramma. Mede dankzij een CDA-VVD amendement kunnen stappen genomen worden om deze wijk voor alle inwoners beter en sterker te maken.

Opa’s veldje en Buitenplaats Hofwijck behouden en als het kan opteren voor ondergrondse aanleg. Met deze raadsbreed aanvaarde CDA-motie gaat het College kijken hoe deze groene long in Voorburg te behouden.

Zorgen voor parkeervoorzieningen in Leidschendam-Centrum is een CDA wens. Daar hoort doorstroming en veiligheid als essentiële voorwaarde bij. Ook bij parkeren achter de Leidsekade. Met het CDA/VVD/GBLV amendement daarover in de achterzak gaat de wethouder kijken hoe de ontsluiting beter vorm kan krijgen. 

Het CDA en GroenLinks hebben een motie ingediend om het Carbid-schieten direct te verbieden. Deze motie is niet aanvaard. Geen direct verbod dus. De burgemeester wist de raad ervan te overtuigen, onder andere via een algemeen Covid-evenementenverbod, dat deze gevaarlijke en lawaaierige activiteit niet mogelijk is. Allemaal stappen naar een beter Leidschendam-Voorburg dat we door willen geven.

Laten we de volgende maanden vooral gezond, gezellig en met inachtneming van alle covid-maatregelen beleven. Het CDA wenst u gezellige en gezegende feestdagen en een veilig, rustig nieuwjaar.

Kans voor regie over eigen leven

Op initiatief van D66 is een eerste stap gezet in het begeleiden van inwoners die

langdurig werkloos zijn naar een nieuwe baan of studie. D66 wil dat mensen die nog kunnen werken of studeren, meer regie over hun eigen leven kunnen krijgen. Dit voorstel wordt meegenomen in de Startnotitie versterkingsprogramma Leidschendamse wijken Prinsenhof, Amstelwijk en De Heuvel.

D66 wil samen met de overige fracties bij een tracé tram/lightrail Binckhorst, Station Voorburg en Zoetermeer geen aantasting van de tuin van Huygens’ Hofwijck met zijn internationale uitstraling. Dat geldt ook voor Opa’s veldje en de scouting Livingstone- Marianne. D66 is voor OV dat goed in deze groene en levendige omgeving is ingepast en steunt daarom het plan om te zoeken naar financieringsfondsen voor een ondergrondse aanleg. Dit is de laatste Raadsflits dit jaar. Ook in het nieuwe jaar zet D66 zich vol in voor een groen, duurzaam en financieel gezonde gemeente. En we hopen dat gezondheid weer normaal wordt.

Zie jij kansen voor onze gemeente, dan horen we die graag. Je kunt je ideeën kwijt via fractie@d66leidschendam-voorburg.nl. Ook als je in gesprek wil met onze raadsleden over andere zaken. Tot snel!

Fietsen heeft de toekomst

Fietsen heeft de toekomst, zegt fractielid Marie-Christine van der Gronde. Wie de auto laat staan en de fiets kiest, maakt zichzelf en iedereen die de fietser passeert gezonder, want een fiets houdt de lucht mooi schoon. De fietser geeft haar medemens ruimte, zoals Fractievertegenwoordiger Danique De Prez eerder opmerkte: op één autoparkeerplek kunnen tien fietsen worden gestald. Over één autoweg kunnen drie fietspaden worden gelegd. Er passen dus veel meer fietsen in het Damcentrum, dan auto’s. Winkeliers kunnen meer klanten verwachten, als ze de fietsers een hartelijk welkom kunnen geven. En met een beetje extra groen erbij, wordt het ook nog eens prettiger om even te blijven hangen. Gezellig, gezond, goed voor de lokale economie en fijn voor het milieu. Met de extra ruimte voor parkeerplekken in de garage en het parkeerterrein, komt er extra ruimte vrij in het damcentrum. Danique de Prez stelde voor dat we onze kans grijpen om van het Damcentrum een prettiger verblijfsgebied te maken, met meer groen en meer fietsparkeerplekken, Zij stelde daarvoor een motie op die wij samen met de collega’s PvdA en CU/SGP indiende en wij zijn blij dat deze door de Gemeenteraad is aangenomen.

facebook.com/GroenLinksLeidschendam-Voorburg/
www.leidschendam-voorburg.groenlinks.nl/

Investeren in Leidschendam-Voorburg

In de gemeenteraad hebben we gesproken over het creeren van extra parkeergelegenheid in Leidschendam-Zuid en het Damcentrum. De raad heeft groen licht gegeven

voor de bouw van extra ondergrondse parkeerplaatsen, extra groen in de openbare ruimte en extra fietsparkeerplekken. Een mooi resultaat voor het Damcentrum. Ook in Leidschendam-Zuid komen er extra parkeerplekken. De raad neemt nog extra bedenktijd voordat een besluit genomen wordt over de routes die automobilisten moeten volgen om daar te komen. Niemand wil graag extra verkeer door zijn of haar straat dus dat is een lastig dilemma dat een zorgvuldig besluit vergt.

We voerden tenslotte een heel stevig debat over de manier waarop het versterkingsprogramma voor Leidschendam Noord moet beginnen. Er werd helaas veel over de vorm gesproken en nog maar weinig over de inhoud. De toon van sommige partijen vonden wij teleurstellend. Terwijl de raad wel unaniem achter het idee van een versterkingsprogramma staat. Gelukkig kan het College nu wel van start. We spreken na de jaarwisseling verder over de beste inzet in Leidschendam Noord.

http://leidschendamvoorburg.pvda.nl
Twitter / @PvdALdmVbg
Facebook / @PvdALV
voorburg@pvda.nl

Voor elkaar

Een week na de vergaderingen waarin de begroting 2021-2024 werd aangenomen door de gemeenteraad, was de laatste reguliere vergadering van 2020 waarin de raad echt besluiten zou kunnen nemen. Er werden kort voor de vergadering nog allerlei voorstellen (moties en amendementen) ingediend door raadsleden.

Er was een voorstel dat ik vreemd vond: een besluit om het parkeerterrein Venestraat in Leidschendam- Zuid uitsluitend een in- en uitrijmogelijkheid te geven aan De Tol. Dat zou de uitkomst van het participatieproces met de omwonenden namelijk volledig terugdraaien. Dit besluit werd tijdens de vergadering uiteindelijk niet in stemming gebracht maar even uitgesteld.

Maar er was bijvoorbeeld ook een positief voorstel waarin de raad zich uitsprak voor het behoud van de tuin van Huygens’ Hofwijck en Opa’s veldje naast het treinspoor in Voorburg. U hebt er waarschijnlijk over gehoord of gelezen.

De balans aan het eind van de avond was dat er in ieder geval een flink aantal goede besluiten was genomen. De ChristenUnie-SGP wenst u een goede decembermaand, met een moment van rust als u dat nodig hebt en in ieder geval momenten van betekenisvolle verbinding met uw naasten. Laten we in deze tijden echt proberen naar elkaar om te zien.

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl.

Meer berichten