(foto: Ap de Heus).
(foto: Ap de Heus).

Bewoners Binckhorstlaan blij met advies Commissie MER

Actueel 862 keer gelezen

De bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg is blij met het kritische advies van de Commissie voor de Mer (milieu-effect-rapportage) op het project ‘Verkenning Bereikbaarheid CID-Binckhorst’, waarin een lightrail is voorzien, dwars door Voorburg-west. 

In dit project wordt een nieuwe woonwijk in de Binckhorst gebouwd, waarbij de bewoners zoveel mogelijk met het OV reizen. Er wordt voorzien in een nieuwe lightrail-tram, die dwars door Voorburg-west zal gaan, via het Voorburgse deel van de Binckhorstlaan naar de Geestbrugweg en via de Westenburgstraat (Opa’s veldje) naar station Voorburg. In haar advies op dit project onderschrijft de Commissie voor de Mer de zorgen van de diverse bewonersorganisaties in Voorburg-west, namelijk dat niet wordt onderbouwd waarom alleen is gekeken naar een tracé door Voorburg-west, dat de effecten van de lightrail-verbinding op Voorburg-west niet zijn berekend en dat onvoldoende wordt onderbouwd hoe de ambitieuze mobiliteitsdoelen hiermee worden gehaald. 

De bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg bestaat uit zo’n 60 bewoners van woningen rond de Voorburgse Binckhorstlaan en achterliggende wijken. Zij heeft in een brief de gemeenteraad gevraagd de adviezen van de Commissie voor de Mer over te nemen en met de Commissie in gesprek te gaan over de nu op te stellen milieu-effect-rapportage. Leidschendam-Voorburg is één van de gemeenten met bevoegd gezag in dit project en moet dus instemmen met het besluit over de lightrail-verbinding.

De bewonersorganisatie vraagt in haar brief aandacht voor de effecten van deze lightrail-verbinding voor de wijk aan de Binckhorstlaan. Dit is een vooroorlogse wijk met oude huizen, waar kinderen en ouderen dagelijks de Binckhorstlaan moeten oversteken. Een snelle tram hier doorheen tast de leefomgeving aan en zorgt voor onveilige verkeerssituaties. Daarom dringt zij in haar brief aan om meer alternatieven te onderzoeken. Ook vraagt de bewonersorganisatie om te onderzoeken of de kosten van het tracé door Voorburg-west en het effect op leefomgeving en milieu wel opwegen tegen de extra OV-passagiers. Dit tracé door Voorburg-west is bedoeld om aansluitingen naar Delft en Zoetermeer te realiseren. Hiervoor bestaan echter al diverse snelle tram- en treinverbindingen. Bovendien is het maar de vraag of de nieuwe bewoners in een wijk zo vlakbij diverse snelwegen, wel in het OV zullen stappen. 

Tenslotte vraagt de bewonersorganisatie om in de Mer mee te nemen of de hoge mobiliteitsdoelen wel gehaald worden en of dat past bij het grote aantal huizen dat Den Haag in de Binckhorst wil bouwen. Wat nu als je veel minder mensen in het OV krijgt, ook door de effecten van Corona? En deze mensen toch gewoon de auto pakken? Dan heeft Voorburg-west niet alleen last van de effecten van de tram, maar ook van een hoge parkeerdruk in de aangrenzende Voorburgse straten. 

De Bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg vraagt de gemeente daarom om meer alternatieven door te laten rekenen, ook alternatieven buiten Voorburg-west om. En om meer rekening te houden met het groen en de leefomgevingskwaliteit rond het Voorburgse deel van de Binckhorstlaan. De bewonersorganisatie gaat hierover graag in gesprek met de gemeenteraad.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant