Door grootschalige bomenkap in Vlietland is de natuurlijke geluidwering verdwenen (foto: Ria Luiten).
Door grootschalige bomenkap in Vlietland is de natuurlijke geluidwering verdwenen (foto: Ria Luiten).

Geluidwering Vlietland laat nog steeds op zich wachten

Actueel 242 keer gelezen

Leidschendam - Directeur Bart Carpentier Alting heeft bij de provinciale commissie Klimaat Natuur en Milieu nogmaals aandacht voor de constatering in het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer dat de geluidswerende voorzieningen langs Vlietland en de Vogelplas Starrevaart nog altijd niet zijn gerealiseerd en dat daar zelfs geen vergunningen voor zijn aangevraagd.

“De provincie hield zich eerder niet aan de op 26 augustus 2009 overeengekomen contractuele verplichting om binnen twee jaar langs Vlietland en Vogelplas Starrevaart adequaat geluidswerende schermen aan te leggen die minimaal 3 meter boven het wegdek van de naastgelegen Rijksweg A4 uitsteken”, meldt Carpentier Alting. Dit was mede de reden voor PS om (drie jaar geleden!) motie 867 aan te nemen en vervolgens daarvoor geld ter beschikking te stellen met de nadrukkelijke opdracht nu hard aan de slag te gaan.      

“De provincie blijkt echter helaas niet goed te zijn in het uitvoeren van overeenkomsten en moties met betrekking tot Vlietland”, stelt Carpentier Alting vast. ”PZH blijkt daarbij ook veel te veel afhankelijk te zijn van dure externe bureaus die geen belang hebben bij spoedige realisatie van geluidswerende voorzieningen.”

Direct bij Vlietland betrokken partijen, waaronder Vlietland BV, hebben GS daarom geadviseerd om gezamenlijk -dat wil zeggen de provincie en de gebiedspartijen- de doelen en de randvoorwaarden te specificeren en de technische uitvoering en de daarvoor te offreren kosten over te laten aan marktpartijen. De door de marktpartijen uit te brengen offertes kunnen vervolgens door de provincie en de gebiedspartijen gezamenlijk worden beoordeeld.

Uit de krant

Uit de krant