De gemeente heeft inwoners nu nog nog niets specifieks te bieden voor ondersteuning bij de energielasten.
De gemeente heeft inwoners nu nog nog niets specifieks te bieden voor ondersteuning bij de energielasten.

CDA teleurgesteld in trage hulp energiearmoede

Actueel 789 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Begin deze maand kwam het college met het afwegingskader voor steun bij energielasten voor MKB, verenigingen en maatschappelijke organisaties. CDA Leidschendam-Voorburg is blij dat deze groepen nu duidelijkheid hebben, maar is ook teleurgesteld dat deze duidelijkheid niet voor iedereen in de gemeente geldt. Zo weten veel inwoners nog steeds niet welke regels voor hun gelden en welke steun ze van de gemeente kunnen krijgen.

De gemeente heeft deze inwoners nu nog nog niets specifieks te bieden voor ondersteuning bij de energielasten. “In september heeft het CDA al aangeven dat de gemeente solidair moet zijn met inwoners en verenigingen die harde financiële klappen incasseren door de energiecrisis. Het CDA is de afgelopen maanden telkens gekomen met alternatieve voorstellen, vragen en moties om een een daadkrachtige reactie van het college te realiseren. Deze lijn zullen we voortzetten, want dit kan echt niet nog langer worden uitgesteld”, legt CDA fractielid Jorrit Koster uit. 

CDA Leidschendam-Voorburg heeft zich afgelopen jaar ingezet voor de verschillende groepen die getroffen worden door de hoge energiekosten. Zo heeft de fractie vragen ingediend over plannen van het college over ondersteuning voor MKB, verenigingen en maatschappelijke organisaties. “Wij zien dat sportverenigingen die commercieel huren ondersteuning kunnen ontvangen vanwege de huurindexatie. Deze optie is er echter nog niet voor maatschappelijke organisaties, terwijl juist die organisaties een onmisbare partner zijn in deze moeilijke tijden”, aldus Koster. Hierover heeft het CDA dus vragen gesteld. Het is belangrijk dat duidelijk is waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, maar brief van het college hierover bood nog geen duidelijkheid hierover. 

Over ondersteuning voor inwoners heeft het CDA samen met de PvdA vragen gesteld over de onduidelijkheid bij inwoners over ondersteuning vanuit de gemeente. In november gaf het college aan dat er volop werd gewerkt aan het noodfonds. Het is nu februari en er is nog steeds geen duidelijkheid wanneer dit plan naar de raad komt. Daarom hebben de partijen vragen gesteld in de hoop dat inwoners nu eindelijk duidelijkheid hierover krijgen. “Het is jammer dat de gemeente niet iedereen in één keer duidelijkheid geeft. Het college schept wat betreft het CDA een onterechte tegenstelling. De gemeente kan en moet gewoon voor iedereen duidelijkheid bieden”, aldus Koster. 

In de raadsvergadering van 14 februari zijn door verschillende partijen vragen gesteld over de energietoeslag. “Het college gaf aan dat het aanvraagloket voor de energietoeslag 2022 op 30 november is gesloten om zich beter voor te bereiden op de toeslag 2023. Maar ruim 3 maanden later zien we nog geen begin van de uitwerking voor de energietoeslag van 2023. Dat kan heel zuur uitpakken voor inwoners die ondanks alle maatregelen nog steeds in het nauw komen en wél op tijd hun hoge rekeningen moeten betalen”, stelt raadslid Diederik Visser. Het CDA heeft de wethouder dan ook gevraagd waarom de gemeente zo voorzichtig en risicomijdend handelt. Een klein risico lopen om grote zorgen in moeilijke tijden het hoofd te bieden is volgens de partij zeker geoorloofd. Het CDA verwijst daarvoor naar andere gemeenten die al wel bezig zijn met het uitkeren van de toeslag 2023.

CDA zal zich ook bij volgende debatten blijven inzetten voor meer solidariteit met iedereen die hard getroffen is door hoge energieprijzen. Wat betreft het CDA moet de gemeente opstaan voor iedereen die het nu moeilijk heeft, juist nu. Het CDA zal zich blijven inzetten voor iedereen: voor inwoners en ondernemers, voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. Koster stelt: “Als wij niet in staat zijn om voor onze inwoners te zorgen als ze echt in de problemen zitten, hebben wij als samenleving gefaald in onze opdracht om voor elkaar te zorgen. Wij zullen ons constructief blijven inzetten om het College te stimuleren het beleid zodanig te versterken dat dit niet zal gebeuren.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant