Door Ronald Lamping.
Door Ronald Lamping.
COLUMN

MAALTIJD?

Column 985 keer gelezen

Schoolmaaltijden? Weet het dan weer niet. Er over schrijven of niet. Roept irritatie of bijval op. Dilemma! Beetje rebel, dus tóch doen.

Gratis schoolmaaltijden zijn in. Momenteel 1302 (…) aangemelde scholen. Geen kattenpis. Nu worden al bij 30.00 leerlingen buikjes gevuld. Verwachting is dat dit oploopt tot 300.000 buikjes. In welvarend Nederland. 

Héél veel mondiaal gereisd. Toestanden gezien die schrijnend en afschuwelijk waren en nog immer zijn. Zonder enige kans op verbeteringen. Zoals kinderarbeid. Dat dáár geen ontbijt klaar stond was denkbaar. Geen sociale voorzieningen en weinig vangnet. Steeds dezelfde eindconclusie: “Nederland is prima!” 

Aanvechtbaar om verder te schrijven. Mag nooit in iemands portemonnee kijken. Niet aan mij om met de vinger naar misstanden te wijzen die zich achter deuren afspelen. Toch een kanttekening. Met kans op hoongelach.

Vind maaltijden absolúút geen schooltaak. Schreef eerder, dat scholen primair moeten zorgen voor kennisoverdracht. Pedagogisch en didactisch gebracht. Wéér komt ‘alle maatschappelijke sores’ terecht in scholen. Nu zelfs maaltijden. Dit, terwijl kennisniveau al jaren daalt en leerkrachten hun handen vol hebben. Hierna zakgeld uit schoolbudget?

Laat ik héél duidelijk zijn. Door wat voor omstandigheden dan ook, kán er zeker (!) sprake zijn van ‘reële armoede’. Die categorie sluit ik hierbij uit. Triest en daar mogen kinderen niet de dupe van worden. Primaire zaken als ontbijt en secundaire zaken als Sinterklaascadeautjes kunnen dan fataal op het al karige budget drukken. Organisatie als Sintvoorieder1, waar vele vrijwilligers iets bij doen, zijn meer dan welkom. Bij mij echter twijfel over het aantal van 300.000 hulpbehoevende kinderen. Voor je kind(eren) zorgen is je hoofdtaak als ouder. Ga je voor door het vuur. Zet je minder belangrijke zaken voor opzij. Eérst de zorg voor je kind, dan pas al het overige.

Dat er anno 2023 zoveel monden thuis niet meer gevuld worden kan er bij mij niet in. Voorbeelden geven is altijd gevaarlijk en nooit volledig. Toch zeg ik, dat ouders, die (zeg maar) stevig roken, maar geen ontbijt voor hun telg kunnen regelen, zich dood moeten schamen. Gratis schoolmaaltijd lijkt dan wel gemakzuchtige uitweg.

Dubieus als ouders hun geneugten hebben met wat dan ook, maar geen normaal eten voor hun kind. Heb je bijvoorbeeld meerdere huisdieren, die veel geld kosten, dan moet je snijden in de kosten. Ingrepen die verdriet kúnnen doen. Kinderen moeten gezond eten, klaar! 

Snap, dat bovenstaande voorbeelden géén volledig recht doen aan daadwerkelijke gezinssituaties. Wat ik bedoel is dat er bij velen thuis actie kán worden ondernomen. Initiatieven, om de situatie waarbij kinderen onvoldoende gezond voedsel krijgen, positief te verbeteren. In een land met subsidies en allerhande sociaal gerichte tegemoetkomingen. En ja, dan moeten ouders wellicht zelf iets laten staan. Nou, én?

Gezond voedsel is een recht van het kind én een plicht voor de ouders. Nooit voor de school. Maak hier geen vrienden mee. Maling.

Klap toch gewoon uit de school!

Uit de krant