Buitenplaats Middenburg met ernaast de watertoren rond 1905.
Buitenplaats Middenburg met ernaast de watertoren rond 1905.
HISTORISCH LEVEN LANGS DE VLIET

Water uit de kraan!

Historie 307 keer gelezen

Voorburg - Voor ons is het zo vanzelfsprekend dat we in huis diverse waterkranen hebben die we kunnen gebruiken als we water nodig hebben. Of dat nu geldt voor gezond drinkwater, bij het eten, bij het schoonmaken, voor de tuin enz. Het is voldoende beschikbaar tegen een lage prijs. Hoe kwam de ontwikkeling zover?

Door F.J.A.M. van der Helm

Maar liefst 25 bedrijven vanuit het hele land schreven in 1898 in op realisatie van het waterleidingnetwerk in Voorburg. De laagste was C. van ’t Hullenaar uit Alkmaar, maar die kreeg de opdracht niet. Uiteindelijk ging de concessie van ontwikkeling en exploitatie van het waterleidingnet naar de N.V. Voorburgsche Waterleiding-maatschappij. Met veel gejuich werd de opdracht om het ondergrondse buizennet aan te leggen binnengehaald. Er was werk aan de winkel.

Twee mensen die in 1894 al vurig wedijverden voor de komst van ‘water uit de kraan’ waren G. de Knokke van der Meulen en J.M. Vas Visser, die beiden uit Voorburg kwamen. Ze zagen in dat gezond drinkwater essentieel was voor de bevolking. Hierbij vonden ze dr Bequin, de oudste en gezaghebbendste geneesheer van Voorburg, aan hun zijde. Er kwam een watertoren aan het Westeinde niet ver van de grens met Rijswijk. Zodat beide gemeenten tegelijkertijd werden aangesloten op het waternetwerk.

In november kwamen de eerste druppels drinkwater uit de kraan te Voorburg. Deze historische gebeurtenis werd groots gevierd samen met de aangrenzende gemeente Rijswijk. Talrijke autoriteiten waren meegekomen naar de feestelijke opening van de degelijk geconstrueerde installatie die de burgers gezond, fris en veilig drinkwater zou leveren. Daarnaast waren enorme waterbassins aangelegd en dan de fameuze watertoren aan het Westeinde dat een uniek hoog monument was van zowel functionele maar ook van symbolische waarde ten teken dat het dorp zijn eigen waterleiding bezat. Het feest werd die middag beëindigd met het opendraaien van enkele brandkranen, want ook die belangrijke kranen deden hun intrede in het plaatselijk straatbeeld.

Bij de feestelijkheden ontbrak één persoon: burgemeester Hendrik baron van Tuyll van Serooskerken. Die van 1883 tot 1912 burgemeester was van Voorburg. Hij was niet beschikbaar vanwege een uitvaart in familiesfeer. Anders was hij zeker gekomen, daar de burgervader met een dubbele pet bij de opening van de waterleiding was betrokken.

Naast zijn representatieve rol als burgemeester was hij namelijk ook aandeelhouder van het waterbedrijf. De Voorburgsche Waterleiding-maatschappij had een aandelenkapitaal van 125.000 gulden verspreid in 125 aandelen van 1000 gulden. De burgemeester had 4 aandelen gekocht. Hoe moeten we dat duiden? Was het een enthousiaste daad om voorbeeldig het aanlegwerk te stimuleren? Of zag hij met alle aandeelhouders een lucratieve handel in het op winst gerichte bedrijf. Je kunt je afvragen of het oirbaar was voor Tuyll om te beleggen in een bedrijf waaraan hij de concessie had verstrekt en waarvan hij commissaris was.

Reacties naar helmhuis@ziggo.nl.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant