Logo hetkrantje-online.nl
Bewoners van De Rietvink maken veel kosten voor de ophoging (foto: PR).
Bewoners van De Rietvink maken veel kosten voor de ophoging (foto: PR).

Bewoners Rietvink voelen nog steeds nattigheid

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Bij het ophogen van de Leidschendamse wijk De Rietvink tijdens het revitaliseringsproject 2017/2018 is het volgens bewoners niet goed gegaan met het aansluiten van de drainage van de woningen. Inmiddels staat bij vele woningen water onder het huis.

Omdat er in 1990 niet lang genoeg was gewacht tot de grond voldoende was ingeklonken voor de bouw van de wijk, traden na verloop van tijd grote verzakkingen op in de straten en tuinen. Pas na ca. 25 jaar kwam de gemeente in actie omdat riolen en (gas)leidingen afbraken, waardoor een onveilige situatie ontstond. De gemeente liet de tuinen ophogen, maar het ophogen van de kruipruimtes was voor eigen kosten. Deze ruimtes waren destijds nog droog, maar als ze niet werden opgehoogd zou de grond rondom het huis weer wegzakken..

Nog geen jaar na het afronden van de werkzaamheden kwamen de eerste klachten over vocht in de kruipruimtes. Inmiddels staat bij vrijwel iedere bewoner een flinke laag water onder het huis. De gemeente heeft naar aanleiding van de meldingen de aannemer aangespoord de drainage beter te laten functioneren. Tevens is een meetprogramma uitgevoerd in ‘t Breede Weer. Vervolgens is de gemeentelijke drainage gereinigd, onderzocht en verbeterd door aanleg van extra afvoerpunten.
“Op dit moment voldoet de gemeente aan de zorgplicht voor grondwater in het openbare gebied in ‘t Breede Weer”, aldus de gemeente. “Verwacht mag worden dat ook in de Kerkweide/Rietvinklaan en ‘t Smalle Weer/Kerkweide na aanleg van extra lozingspunten nabij ‘t Smalle Weer aan de gemeentelijke zorgplicht wordt voldaan.”

De gemeente vervolgt: “Het revitaliseringsproject 2017/2018 heeft de oorspronkelijke grondwaterstanden hersteld door de riolering weer waterdicht te maken en/of de perceeldrainage af te laten voeren naar het oppervlaktewater, zoals is vereist. Dat de kruipruimten altijd droog waren was een gevolg van de niet toegestane aansluiting van de bouwdrainage op de afvalwaterriolering dan wel een lekke afvalwaterriolering. Dit is echter niet zoals de situatie zou moeten zijn om bodemdaling te voorkomen. Hierbij is 1 of 2x per jaar een natte kruipruimte onvermijdelijk.”

In de praktijk blijkt het echter bij veel woningen nu zo te zijn dat er slechts 1 of 2x per jaar een droge kruipruimte is, laat bewoners Jos Smeets weten. Met allerlei gezondheidsrisico’s tot gevolg. Omdat er volgens Smeets in het project ernstige fouten zijn gemaakt, verwacht hij dat bewoners te maken kosten op de gemeente zullen verhalen omdat die aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade. “De stelling dat de gemeente alleen de kosten tot aan de perceelgrens wil betalen is volstrekt onacceptabel en gaat waarschijnlijk met veel bewoners een juridische strijd opleveren”..

Meer berichten