Logo hetkrantje-online.nl
<p>Terwijl de ene buurtbewoner klaagt over te hard klokkengelui, hebben andere bewoners nu geklaagd dat de kerkklokken bijna niet meer te horen zijn (archieffoto).</p>

Terwijl de ene buurtbewoner klaagt over te hard klokkengelui, hebben andere bewoners nu geklaagd dat de kerkklokken bijna niet meer te horen zijn (archieffoto).

Geluid klokken St. Martinuskerk zachter gezet na eis gemeente

  •   keer gelezen   Actueel

Vooburger - Nadat de klokken van de St. Martinuskerk aan het Oosteinde vorig jaar ook al eens enige tijd minder vaak en minder hard werden geluid en dit daarna toch weer werd teruggedraaid, moest het kerkbestuur van de RK Federatie Vlietstreek het geluidsniveau toch weer verlagen. Anders gaat dit de kerk 1.000 euro per overtreding per dag kosten.

Een omwonende had aangegeven overlast te ervaren van het geluidsniveau van de kerkklokken van de Sint Martinuskerk. In eerste instantie gaf het kerkbestuur gehoor aan die klacht en liet de klokken minder vaak en minder hard luiden. Omdat velen daartegen in protest kwamen kwam het bestuur, naar aanleiding van een petitie van 550 omwonenden en parochianen van de Sint Martinuskerk, hier op terug.

Daarop is er door omwonenden echter een klacht ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden (OHD) die voor de gemeente milieutaken uitvoert. “In geval van een melding over geluidsoverlast doet de ODH een meting”, legt de gemeente uit. “Hieruit bleek dat het geluidsniveau van de klokken te hoog was.”

Volgens de regelgeving mag er sprake zijn van een geluidsniveau van overdag maximaal 70 db, ’s avonds 65 db en ’s nachts 60 db. Uit de metingen van de Omgevingsdienst zou zijn gebleken dat dit overdag werd overschreden met 4 db, ‘s avonds met 6 db en ’s nachts met 16 db. Volgens het kerkbestuur zijn die metingen ondeugdelijk geweest en is het onderzoek onjuist uitgevoerd. “Een paar jaar geleden is alles gecontroleerd en was alles nog in orde”, aldus een woordvoerder van het parochiebestuur. “En nu ineens niet meer.”

“De kerkklokken geven al meer dan 125 jaar de tijd aan”, meldde de kerk in een zienswijze. “Kennelijk zijn de wensen van slechts enkele omwonenden leidend en niet de ongeveer 500 andere omwonenden die er anders over denken. De mensen in de buurt waren gewend aan het klokkengelui. Zij hebben intussen ook geklaagd dat de kerkklokken bijna niet meer te horen zijn. ”En dat alleen maar omdat er een paar mensen lopen te klagen in Vlietwijck. Het was een sprekende klok die gewoon hoort bij Voorburg.”

De gemeente op haar beurt: “Hoewel wij begrijpen dat het geluid van de klokken vertrouwd is voor veel omwonenden, dat het geluid volgens u pas binnen de gemeenschap in Voorburg en dat er veel steun voor is, zijn dit geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan kan worden afgezien van handhaving. Wij hebben gehoord dat er ook steunbetuigingen bij de kerk binnen zijn gekomen om het bij de oude situatie te laten. Wij begrijpen dat er ook inwoners zijn die dit graag willen naast inwoners die overlast ervaren. Daarom is het goed dat wij in ons land (in dit geval landelijke) regels hebben voor dit soort zaken. Als gemeente moeten wij de milieuwetgeving handhaven, zeker als er mensen zijn die overlast ondervinden.”

Omdat niet direct aan het verzoek van de ODH werd voldaan, heeft die het kerkbestuur van de Sint Martinuskerk gelast het geluidsniveau van de kerkklokken te verlagen naar het toegestane niveau, op straffe van een dwangsom op van € 1000 per overtreding per dag. Overigens hoeft niet aan de geluidsnormen te worden voldaan als de klokken worden geluid bij aanvang van kerkdiensten (ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst’), bij uitvaarten en godsdienstige huwelijksplechtigheden.

Het geluid van de kerkklokken is inmiddels aanzienlijk teruggebracht. “We hebben het wel drie keer zachter gezet voordat de gemeente tevreden was”, laat de woordvoerder van de parochie weten. De volgende stap is helemaal uit, maar dat zou wellicht schade opleveren omdat het om een oud tijdmechanisme gaat dat dan kan vastlopen.”

De kerk heeft bezwaar aangetekend tegen de verplichting om het geluidsniveau van de kerkklokken terug te draaien. “Onze vragen zijn nog niet voldoende beantwoord”, is het kerkbestuur van mening.

Meer berichten