Er wordt al langere tijd door omwonenden gestreden voor behoud van de speelplek op de Gravin Catharinalaan (archieffoto GBLV).
Er wordt al langere tijd door omwonenden gestreden voor behoud van de speelplek op de Gravin Catharinalaan (archieffoto GBLV).

GBLV vindt dat speeltuin in gravenwijk moet blijven

Actueel 883 keer gelezen

Leidschendam - De lokale politieke partij Gemeentebelangen (GBLV) is van mening dat de ooit tijdelijk ingerichte speeltuin op de groenstrook aan de Gravin Catharinalaan in de Gravenwijk te Leidschendam blijvend behouden moet worden. Dit zou betekenen dat deze plek van de gemeentelijke afstootlijst moet worden gehaald zodat de grond niet verkocht wordt.

Het behoud van de speeltuin in Prinsenhof Laag is al enige jaren onderwerp van gesprek, mede op initiatief van GBLV en het Platform Speeltuin Gravenwijk. De voorzieningen voor de jeugd uit de wijk Prinsenhof laag zijn zeer beperkt, dit is het enige speeltuintje. Niet gek dus dat de bewoners zich georganiseerd hebben in het Platform om de speelmogelijkheid te behouden. 

De wens van het Platform om de groendriehoek waar de speeltuin is gesitueerd van de afstootlijst halen is door wethouder Bremer vervuld, het gebiedje is van de lijst afgehaald.
In de raadsvergadering van 21 maart heeft GBLV een motie ingediend om de speeltuin op te knappen en de groenstrook op te frissen. In de voorbereiding naar een plan van aanpak is het advies van de lokale partij om een plan van wensen op te stellen in overleg met jeugd uit de wijk, basisschool De Trampoline en het Platform.

Freek Steutel: ”Met het hernieuwde initiatiefvoorstel van het Platform Gravenwijk is in de Commissie Samenleving een belangrijke stap gezet naar het behoud van de speeltuin Gravenwijk. Wethouder Bremer heeft het gebiedje waar de speeltuin is gesitueerd inmiddels van de afstootlijst gehaald. Daarmee is een belangrijke stap gezet tot verdere ontwikkeling groenstrook en een opknapbeurt voor de speeltuin. Met de motie van GBLV wordt dit gerealiseerd. Ook de jeugd uit de wijk, basisschool De Trampoline en het Platform worden betrokken, mooi toch?”

Uit de krant