Overeenkomst voor bouw 222 recreatiewoningen in Vlietland | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
V.l.n.r. Marius Heijn (KWV), Evert van Imhoff (Kondor Wessels), Bart Carpentier Alting (directeur Vlietland BV), Peer de Rooij (DGI), Willem Gaymans en Richard Elbersen (Kondor Wessels) (foto: Daphne van Velzen).
V.l.n.r. Marius Heijn (KWV), Evert van Imhoff (Kondor Wessels), Bart Carpentier Alting (directeur Vlietland BV), Peer de Rooij (DGI), Willem Gaymans en Richard Elbersen (Kondor Wessels) (foto: Daphne van Velzen).

Overeenkomst voor bouw 222 recreatiewoningen in Vlietland

  •   1536 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Vlietland BV heeft een overeenkomst getekend met een onderneming die is opgericht door de hierin samenwerkende bedrijven Kondor Wessels Vastgoed en DGI – ten behoeve van de gebiedsontwikkeling voor 222 recreatiewoningen in het watersport- en recreatiegebied Vlietland .

De directeur van Vlietland B.V., Bart Carpentier Alting, is zeer verheugd "Het zijn gerenommeerde ondernemingen die alom geroemd worden voor hun innovatieve en duurzame wijze van ontwikkelen en bouwen en de fraaie landschappelijke inpassing daarvan. De ontwikkeling van dit recreatiewoninggebied en andere nieuwe recreatieve voorzieningen zal er voor zorgen dat Vlietland nog meer dan voorheen bekend zal worden als één van de meest aantrekkelijke watersport- en recreatiegebieden van Nederland".

Er zijn in Vlietland volop mogelijkheden voor vele vormen van water- en landrecreatie. Zo kan men in Vlietland onder meer plezier beleven aan een klimeiland, een aquapark, een camping, een watersportvereniging, een zeilvereniging, een surfvereniging, een zeilschool, een flyboardschool, een roeivereniging, huur van waterfietsen, kano's, zeil-, motor- en roeiboten, havens aan de Vliet, een haven aan een binnenmeer, een restaurant aan het water en meerdere horecapaviljoens.

Directeur Bart Carpentier Alting: "Er komen per jaar meer dan een miljoen recreanten naar Vlietland. In de winter, het voorjaar en het najaar komen er echter weinig mensen. Omdat het uiterste noorden van Vlietland bestemd is voor intensieve recreatie, maar nauwelijks gebruikt wordt, vonden we het goed om iets te verzinnen om daar mensen naar toe te trekken in tijden dat het rustig is. Hierdoor wordt het maatschappelijk rendement van Vlietland verhoogd en is dit gelijk ook een manier om inkomsten te generen voor blijvend goed onderhoud en beheer van het gebied. In goede samenwerking met de gemeente, de provincie en de rijksoverheid is er een plan gemaakt om te kijken hoe we recreatie in de vorm van onder meer verblijfsvoorzieningen kunnen creëren. Daar is een mooi waterrijk en groen plan uitgekomen dat na een lange besluitvormingsprocedure is vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan maakt onder meer 222 recreatiewoningen mogelijk. Vanaf deze veelal aan het water gelegen recreatiewoningen met steigers kan men met boten op de Vlietlandmeren varen. Vanaf de Vlietlandmeren kan men vervolgens via de Vliet (Rijn-Schiekanaal) overal heen varen."

Uit het nieuwe bestemmingsplan blijkt dat de inrichting van Vlietland in vergelijking tot de huidige situatie wordt verbeterd ten behoeve van de dagrecreatie. De huidige dagrecreatieve faciliteiten blijven behouden en worden uitgebreid met nieuwe fiets- en voetpaden, nieuwe stranden, een nieuw watergangenstelsel, meer toegankelijke oeverlengte, meer en betere toiletvoorzieningen, extra parkeerplaatsen alsmede andere recreatie mogelijkheden waaronder voorzieningen voor sport en spel (die inmiddels al voor een belangrijk deel zijn gerealiseerd).

Naast de genoemde en reeds bestaande faciliteiten voorziet het bestemmingsplan in de realisatie van nieuwe restaurants en horeca-uitgiftepunten, een aanlegplaats voor een historisch schip en een rondvaartboot. Hierover worden door Vlietland BV gesprekken gevoerd met ter zake deskundige ondernemingen. Voor de aanvankelijk in en naast Vlietland geplande 18 holes golfbaan is onvoldoende ruimte overgebleven als gevolg van de aanleg van de Rijnlandroute, die inmiddels in volle gang is.

Ter voorkoming van overlast van de Rijnlandroute en de op- en afritten naar en van de naastgelegen A4 zullen hoge geluid- en zichtwerende wallen aangelegd worden in het uiterste noordoosten van Vlietland. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben begin dit jaar unaniem een motie aangenomen die moet bewerkstelligen dat er binnen twee jaar geluid- en zichtwerende schermen worden aangelegd langs de A4 ter hoogte van Vlietland en de Vogelplas Starrevaart.

Er zal zo spoedig mogelijk met de ontwikkeling van de voornoemde voorzieningen worden begonnen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>