Aan de Herenstraat bevond zich een gemeentehuis annex postkantoor naar ontwerp van gemeente-architect de Zwart (foto: MV).
Aan de Herenstraat bevond zich een gemeentehuis annex postkantoor naar ontwerp van gemeente-architect de Zwart (foto: MV).
Mooi Voorburg 65 jaar

Het Oude Raadhuis

Historie 544 keer gelezen

Voorburg - In 2024 viert de Stichting ‘Mooi Voorburg’ haar 13e lustrum. Gedurende haar 65-jarig bestaan heeft de stichting bij diverse monumenten of andere interessante locaties in Voorburg groene informatiebordjes geplaatst. Maandelijks wordt een van deze monumenten belicht in Het Krantje. Deze week aandacht voor ‘het Oude Raadhuis’

In 1882 werd het nieuwe gebouw Herenstraat 40 in gebruik genomen als gemeentehuis en postkantoor. Het was het eerste gemeentehuis van Voorburg dat sinds 1811 onder Frans bewind een zelfstandige gemeente was. Alle gemeenten kregen een gemeentebestuur van burgemeester en wethouders, met een gemeenteraad. Een grote vernieuwing was de instelling van de registers van burgerlijke stand. Huwelijken, geboortes en overlijden moesten bij de gemeente worden gemeld. Een melding bij de kerk was niet meer voldoende.

Voorburg had tot die tijd geen eigen gemeentekantoor en bracht de gemeentesecretarie onder in herberg de Swaen waar ook de gemeenteraad bijeen kwam. Tijdens zijn burgermeesterschap van 1856-1859 liet Otto Baron van Catwijck de secretarie overbrengen naar een kamer in Vreugd en Rust aan het Oosteinde. Ook de post had geen eigen kantoor. Post werd gehaald en gebracht bij herberg De Swaen, en vanaf 1840 bij een bakker. Dat was behelpen en zeker na de komst van de telegrafie een onhoudbare situatie.

Het werd duidelijk dat er een structurele oplossing moest komen voor de nijpende situatie van de gemeente en de post. Als altijd was de financiering een probleem. Mede met hulp van Prinses Marianne kwam de financiering rond voor een gemeentehuis annex postkantoor, naar ontwerp van gemeente-architect de Zwart. Eindelijk, in 1882 kunnen de gemeente en de post elk hun intrek nemen in het nieuwe gebouw.

Bombardement Bezuidenhout
Naast het Mooi Voorburg-bordje hangt een herdenkingsplaquette. Op 3 maart 1945 gaan 56 vliegtuigen op pad om Duitse V2 raketten in het Haagse Bos te vernietigen. Buiten hun schuld houden de piloten een foute koers aan en werpen ze de bommen boven het Bezuidenhout af. Hele straten worden weggevaagd met meer dan 550 doden en 250 zwaargewonden tot gevolg. Duizenden mensen worden dakloos. Via de laan van NOI komen honderden getroffen Hagenaars aan in Voorburg. Hier worden ze door de bevolking gastvrij onthaald en van het hoognodige voorzien.

De opdracht voor het vervaardigen van de gedenkplaat gaat naar beeldhouwer Albert Termote, van het ruiterstandbeeld van Corbulo op het Kon. Julianaplein. Ook op de Oude Begraafplaats aan de Parkweg herinnert een monument aan dit bombardement.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant