Veel kritiek op plannen voor Schakenbosch
Logo hetkrantje-online.nl
Het kan nog wel even duren voordat daadwerkelijk de eerste schop de grond in gaat in Schakenbosch (tekst: Inge Koot / archieffoto: Hilbert Krane).
Het kan nog wel even duren voordat daadwerkelijk de eerste schop de grond in gaat in Schakenbosch (tekst: Inge Koot / archieffoto: Hilbert Krane).

Veel kritiek op plannen voor Schakenbosch

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Schakenbosch is nu nog de groene ruimte in Leidschendam. Omwonenden en andere belanghebbenden maken zich zorgen over het behoud van het groene karakter van dit gebied nu er plannen zijn hier een woonwijk te realiseren. Dinsdag 16 juni spraken meerdere bewoners hun zorg uit tijdens de inspraakbijeenkomst van de raadscommissie.

Door Inge Koot

Met het voorliggende plan voor Schakenbosch, Landgoed Voorlei genoemd, wordt volgens verschillende insprekers een historische vergissing gemaakt. De raad wordt met klem verzocht het plan nog eens onder de loep te nemen

Er staan meer dan 1.200 woningen gepland In de ruimte tussen Schakenbosch en Voorschoten-Zuid, waarvan 325 op Schakenbosch. De heer Brandhorst maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in Leidschendam. “Nu al is er in de ochtend en middagspits bijna geen doorkomen aan en dan moet de Mall of the Netherlands nog open”, aldus Brandhorst. “Het wegennet is niet voorbereid op een dergelijke uitbreiding en kan ook niet geschikt gemaakt worden. Er is domweg geen ruimte.” Brandhorst maakt zich ook zorgen over de hulpdiensten. “Er zijn nu tijdens het vaarseizoen al grote problemen met het verkeer in en om het Damcentrum. Als de sluizen bediend worden zijn files tot aan de Veursestraatweg dagelijkse kost. Er gaan slachtoffers vallen en wie neemt daar dan de verantwoording voor?”

Karen de Mos laat weten dan veel omwonenden zich niet betrokken en gehoord voelden bij de ontwikkeling van de plannen voor dit gebied. Dit bleek uit de vele steunbetuigingen en de 630 mensen die het manifest Behoud park Schakenbosch hebben ondertekend na het presenteren en vaststellen van het concept ruimtelijk kader. “Het is een signaal dat het plan met 325 woningen en hoogten van gebouwen van 17 tot 22 meter niet het beeld is dat mensen hebben van een parkachtig karakter.”

De heer Mulder van Schakenbosch BV vindt dat het bouwplan ‘Landgoed Voorlei’ juist een bijzondere en aantrekkelijke toevoeging is voor de gemeente. “Landgoed Voorlei schept een woonomgeving zoals die er nu nog niet is, gelegen tussen stad en land. Conform het Ruimtelijk Kader komen er 325 woningen, in een groene, parkachtige setting en met een uitzonderlijk lage dichtheid van circa 10 woningen per hectare.” Mulder meldt daarbij dat er niet méér bouwvlak teruggebouwd wordt dan er ooit geweest is. Hij heeft het dan wel over de bebouwing die zich er tot 15 jaar geleden bevond en dat was zeker niet zo ruimtelijk als het nu is.

Er worden woningen in het hogere segment gerealiseerd voor senioren, families met kinderen en (door)starters. Daarnaast komt er een verpleeghuis met 48 verpleegbedden. Aangrenzend in de monumentale kerk komt een Eerstelijns Zorgcentrum. De groene kwaliteit van Schakenbosch blijft volgens Mulder behouden ondanks het voorgestelde bouwvolume. Wel ondersteunt hij de oproep om te zoeken naar oplossingen voor de verkeersafwikkeling.

Schakenbosch hoopt in 2021 te beginnen met het op orde brengen van het groen en de beplanting. De verkoop van de woningen zal dan volgend jaar starten. Maar dan moet het bestemmingplan wel dit jaar onherroepelijk vastgesteld worden.

Er zijn meerdere bomen gekapt die binnenkort nog herplant worden. Mulder is zich ervan bewust dat er veel zorgen zijn over milieutechnische aspecten. De organisatie heeft hier veel onderzoek naar gedaan, waarbij er volgens hem voldaan wordt aan de verkeerstechnische- en milieueisen. Inspreker de Vries trekt de kwaliteit van deze onderzoeken in twijfel. “De onderzoeken zijn gedaan door een onderzoeksbureau dat is gelieerd aan Schakenbosch BV. Een slager die zijn eigen vlees keurt”, meent hij. 

“Veel milieunormen in dit gebied liggen nu al boven het gestelde niveau. Longarts Schreur heeft hierover een brandbrief gestuurd, maar is volledig genegeerd.” Ook de vele ingediende zienswijzen zijn volgens de Vries genegeerd. “Een behoorlijk aantal indieners heeft zelfs helemaal geen antwoord ontvangen.”

Meer berichten