Logo hetkrantje-online.nl

Sleutelpositie voor inwoners bij aardgasvrij maken van wijken

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - In de Lokale Energiestrategie (LES) en de Transitie Visie Warmte (TVW) worden belangrijke keuzes gemaakt in hoe we stapsgewijs richting aardgasvrije wijken gaan. Beide stukken hebben tot 15 september 2021 ter inspraak gelegen.

Tijdens de inspraakperiode zijn 37 reacties ingediend. De reacties variëren. Sommige bewoners staan sceptisch tegenover de energietransitie zelf. Anderen hebben suggesties voor ambitieuzere doelen. Rode draad is de vraag voor meer betrokkenheid van inwoners, waarbij aandacht is voor betaalbaarheid, haalbaarheid en tempo van de energietransitie.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal neemt deze zorgen ter harte. “In de transitie naar het aardgasvrij maken van de wijken hebben inwoners, bedrijven en organisaties een sleutelpositie. Uiteindelijk krijgt iedereen in de gemeente met deze verandering te maken. Behalve de haalbaarheid en betaalbaarheid is draagvlak en betrokkenheid een belangrijke voorwaarde in de strategische keuzes over hoe we deze verandering willen aanpakken.”

Energie lijkt vanzelfsprekend: het is volop aanwezig, goedkoop en betrouwbaar. De afgelopen decennia is echter duidelijk geworden dat het huidige energieverbruik bijdraagt aan klimaatverandering in de wereld. Iedereen moet zijn energieverbruik minderen en overstappen naar hernieuwbare energiebronnen.

In de LES en TVW staam belangrijke stappen naar een duurzame energievoorziening en daarmee een bijdrage aan de CO₂- neutrale toekomst. Inwoners kunnen die stappen nú al maken. Door bijvoorbeeld te de woning te isoleren, een groen dak te plaatsen of zonnepanelen. Handig om hiervoor de natuurlijke verbouwingsmomenten te benutten. Energiecoaches van Energy Common geven advies over het besparen van energie. Naast deze beschikbare gemeentelijke middelen is er ook financiële ondersteuning van het Rijk mogelijk.

Meer weten over de LES en de TVW? Kijk dan op www.lv.nl/energietransitie.

Meer berichten