Drukte rond Mall (foto: Sebastiaan Barel).
Drukte rond Mall (foto: Sebastiaan Barel). Sebastiaan
COLUMN

Geachte burgers,

Column 2.243 keer gelezen

Wij beginnen met een dankwoord aan meneer Lamping. Zeer attent, dat hij na 36 jaar wekelijkse columns eenmalig zijn plaats wilde afstaan. Chapeau! Want, wat hébben wij gefaald. Ideaalbeeld bleek illusie.

Natuurlijk waren plannen voor modern winkelcentrum vooruitstrevend en fraai. Onze trots. Prachtig om Leidschendam-Voorburg positief op de landkaart te zetten. Met bonus, werkgelegenheid. Dát visioen maakte ons echter stekeblind voor totaalplaatje. Geen oog meer voor eventuele schadelijke gevolgen. Wij bleven steken in grenzeloos vertrouwen, dat we nummer één zouden worden van alle winkelcentra. Lukte cum laude. Nummer één van mismanagement. Zag er op papier zo fraai uit. Onze gemankeerde expertise bleek helaas een peilloos diepe valkuil. We gingen blind achter de vastgoedcowboys aan, die ons als Rattenvanger van Hamelen meelokten in hun geraffineerde betogen. Niemand van ons fronste wenkbrauwen. Niemand voorzag potentiële onheil, waar we nu mee geconfronteerd worden. Geen politici, geen gemeente afdeling, gewoon niemand. Ondergetekenden werden geabsorbeerd in utopisch succesverhaal, dat tenslotte een onverdeeld drama blijkt. Voor burgers, omwonenden van winkelcentrum en milieu. Debacle haalde zélfs 8 uur journaal! Lichtzinnig strooiden we met halve waarheden en hele leugens. We profeteerden hardop, dat we geen complicaties verwachten en verdronken in misplaatst optimisme. Zelfs serieuze waarschuwingen van hen, die wél nadachten, sloegen we achteloos in de wind. We onderkennen het. Nu zitten we met modern winkelcentrum, dat genadeloos ondermijnd wordt door extreem negatieve bijeffecten. Gigantisch blok beton aan ons been. Daarbij beseffen we beschaamd, dat deze puinhoop blíjft. Ondanks onze misplaatste blabla over afstellen verkeerslichten, ondergrondse wegen en overige fata morgana`s.

We beseffen nu dat stikstofuitstoot van auto`s in de permanente files uw gezondheid kan schaden. Verkeer in de hele gemeente geregeld faliekant vastloopt. We bekennen ook, dat we ongepast uitvluchten verzonnen. Dan weer file-ellende door vakanties en feestdagen, dan weer regen, vervolgens Pinksteren. Rookgordijnen, klopt. Schamen ons voor het prediken van fabels. Diepe schaamte ook, toen een wethouder van nieuw college riep: “We gaan knallen!” We dachten meteen geschokt aan verschillende knallen bij kop -en staartbotsingen in de tunnel. Dát knalde zeker. In dat kader moeten we toepasselijk en nederig vaststellen, dat er bij ons al die jaren sprake is geweest van een dramatische tunnelvisie. Wij begrijpen ook, dat u schamper lachte toen verse wethouder Jeffrey Keus blèrde: “We moeten outside the box denken!” Outside the box! We snappen nu dat u dit onzinnige managers-idioom vindt, dat niets oplost. Nieuwkomer kent duidelijk uw mentaliteit van “doe maar gewoon” nog niet. Slechte keus, derhalve.

Samengevat: Definitief drama voor u en vooral omwonenden, die driedubbel gedupeerd zijn. Wij dagdroomden en hebben u steevast zand in de ogen gestrooid. De facto zien we ook wel in, dat verkeer- en parkeerellende onoplosbaar zijn, terwijl schone lucht daardoor vervuilt. Ook al smijten we met pseudo-oplossingen als kom met de fiets. We hebben een planologisch debacle gebaard. Permanent symbool van begerig financieel gewin, gebrek aan visie en lichtzinnigheid. Gênant! Nogmaals sorry!

Namens álle verantwoordelijken

Uit de krant