Afbeelding

Column: 'Vrijwilligers een trainerscursus geven.'

Columns 10 keer gelezen

Het prestigieuze project Jeugdvoetbalstad Apeldoorn is aan zijn derde sessie begonnen. Initiatiefnemer Herman Hobert hoopt door jeugdtrainers te trainen en laten onderwijzen door professionals het niveau van het jeugdvoetbal een flink stuk op te krikken. ,,En daarmee het seniorenvoetbal, want alles hangt aan elkaar.''

Door Ton Jenner

Een paar jaar geleden bedacht Hobert het concept voor Jeugdvoetbalstad Apeldoorn. Vanuit zijn professie - amateurtrainer, sportverslaggever - en zijn mediabedrijf MCSP kwam de Vaassenaar in contact met meerdere trainers. Hij raakte in de ban van de Wiel Coerver-methode, een werkwijze die door de KNVB in de moderne tijd niet meer voor vol werd aangezien. "In Zeist is het vier-tegen-vier heilig. Daar zit alles in, zeggen ze. Vooral het collectief. Klopt misschien wel, maar kinderen moeten niet zoveel remmingen hebben. Laat ze vooral plezier hebben.''

Volgens Hobert is de Coerver-methode - kappen en draaien en individuele vaardigheden verbeteren - ondergesneeuwd. "Dat moet terug'', zegt hij. "Niets is beter voor een jeugdvoetballer dan dat hij zichzelf ontwikkelt, beter wordt. Daar worden ze zelfverzekerder van en dat werkt niet alleen in hun sport door maar ook in hun persoonlijke leven. Ik heb kinderen met een mindere motoriek zich zien ontwikkelen, geweldig. Succesbeleving is belangrijk.'' De Coerver-methode wordt overgebracht door de voetbalacademie Delft van Ton Jenner.

Hobert heeft het niet alleen over selectie-elftallen, maar ook over de breedtesport. "De lagere teams worden doorgaans getraind door - met alle respect - ouders met goede bedoelingen. De meeste KNVB-opgeleide trainers komen alleen voor selectie-elftallen. De lagere teams vallen dan buiten de boot. Dat moet en kan anders. Ieder jeugdlid betaalt om te leren voetballen. Dan moet er eigenlijk ook iemand voor de groep staan die ze iets kan leren.''

En juist dat wil Hobert met Jeugdvoetbalstad Apeldoorn bewerkstelligen. Niet alleen door veldtrainingen (Coerver-methode), maar ook door de opleiding Sportkanjer en lessen van bewegingswetenschapper Michel Bruinings. "Door de Sportkanjeropleiding kunnen trainers en begeleiders type jongeren herkennen. Je hebt vier categorieën: de bangeriken, de meelopers, de baasspelers en de kanjers. Belangrijk voor een begeleider is om te kunnen herkennen in welke categorie een kind hoort en wat je er mee kunt doen'', doceert Hobert. "Michel Bruinings is een bewegingswetenschapper van de Katholieke Universiteit in het Belgische Leuven. Hij heeft onder meer ontdekt dat je met ritme op jonge leeftijd de motoriek positief kunt stimuleren. Kinderen zijn tot meer in staat dan je denkt.''

Wat Jeugdvoetbalstad Apeldoorn vooral niet wil is het doorbreken van de clubculturen. "Die moeten blijven bestaan. Iedereen club moet met de handvaten die we aanreiken omgaan zoals ze zelf voor ogen hebben. Wat wel belangrijk is, is dat de clubs mensen afvaardigen die echt liefde voor de club hebben. Mensen die niet binnen een jaar elders aan de slag gaan. Betrek bijvoorbeeld de oudere jeugd er bij, spelers vanuit de A- en B-jeugd die jongere clubgenoten trainen. Zo houd je de continuïteit er in en kun je een sneeuwbaleffect op gang brengen. We stellen ook voor om met trainers van de jongste categorie, de F-pupillen, te beginnen en zo omhoog te werken.

Een speciaal opgerichte stichting gaat de organisatie neerzetten in Apeldoorn, in samenwerking met de Federatie van voetbalverenigingen Apeldoorn en omstreken.

De kosten van het project bedragen 180.000 euro voor de eerste drie jaar. Het rendement moet zijn 150 tot 180 opgeleide trainers via zes opleidingen, elke seizoenshelft twee cursussen. "De gemeente Apeldoorn heeft al gesteld dat ze eenderde van het benodigde geld wil bijdragen als de clubs dat ook doen'', weet Hobert. "Het resterende deel moet via sponsoring worden binnengehaald. Waarom zoveel kosten? Er zijn wel zeven beroepsmensen bezig, die per opleiding 15 avonden verzorgen, dat kost nu eenmaal geld. Maar dat betaalt zich terug in kwaliteit.''

Het clubhuis van CSV Apeldoorn was gisteravond vol met vertegenwoordigers van Apeldoorn voetbalclubs, die zich lieten informeren over Jeugdvoetbalstad Apeldoorn.

"We zijn alweer met de derde sessie bezig voor de vrijwilligers van de clubs", zegt Ton Jenner. "Dit project is een groot succes in Apeldoorn en Omstreken. Het zogenaamde 'Meer dan Voetbal' embleem is aan dit project verbonden. Ik wil dit project ook graag in Leidschendam- Voorburg gaan uitwerken. We hebben veel vrijwilligers als trainer opgeleid. Deze mensen verdienen dit en zijn hier bijzonder enthousiast over".

Uit de krant