Logo hetkrantje-online.nl
In Voorburg-west is men bezig om woningen duurzamer te maken met  zonnepanelen, spouwmuur, groen dak of balansventilatie.
In Voorburg-west is men bezig om woningen duurzamer te maken met zonnepanelen, spouwmuur, groen dak of balansventilatie.

Informatieavond over duurzaamheid

  •   150 keer gelezen   Actueel

Voorburg - De Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg (LV) organiseert op donderdag 12 december een informatieve avond met en voor inwoners over wat zij zelf aan duurzaamheid kunnen doen. 

Vooral wijkinitiatieven – om er samen met je buurt de schouders onder te zetten – krijgen alle aandacht. De avond vindt plaats op donderdag 12 december, van 20-22 uur in de Aula van de Groen van Prinstererschool, Paradijsstraat 51 in Voorburg-west. Aanmelden is niet nodig, inwoners en organisaties zijn van harte welkom. Toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Voorzitter Marjan van Giezen over de wijkinitiatieven-avond: “Onder de titel ‘Samen Duurzaam in de wijk, het kan!” laten we inwoners aan het woord die in hun eigen buurt of wijk initiatieven nemen om hun huis en buurt te verduurzamen. Zo is Voorburg-west bezig met duurzame energie en met minder afval. En is er al een groep inwoners die gezamenlijk in zonnepanelen heeft geïnvesteerd op een gemeentelijk dak."

"Maar er zijn meer initiatieven mogelijk". vervolgt zij. "Soms weet men echter niet waar men moet beginnen en wat daarvoor nodig is. Met deze avond brengen we verschillende initiatiefnemers met elkaar in contact. Ook hebben we de woningbouwcorporaties, Avalex en het Haags Milieucentrum uitgenodigd om extra informatie aan inwoners te geven.”

Doel van deze avond voor de inwoners is informatie uit te wisselen en informatie te krijgen. De cooperatie Voorburgwestversduursamen.nl zal een presentatie geven waar men in de wijk voorburg-west mee bezig is. Daar is men bezig om woningen duurzamer te maken met zonnepanelen, spouwmuur, groen dak of balansventilatie.

Avalex en de woningcorporaties zijn gevraagd in te gaan op mogelijkheden voor inwoners om met de wijk tot verduurzaming te komen. En het Haags Milieucentrum zal iets vertellen over hoe men dit in Den Haag doet.

Met de uitkomsten van deze avond zal de Stichting Duurzaam LV een handzaam pamflet maken met aanbevelingen voor inwoners én gemeente. Voor de Stichting Duurzaam LV is het belangrijkste van deze avond om beter te weten waar inwoners behoefte aan hebben en wat daarvoor nodig is van de gemeente of van anderen om dit van de grond te krijgen. De Stichting Duurzaam LV wil inwoners hierbij faciliteren en waar nodig actie ondernemen richting gemeente en organisaties.

De Stichting Duurzaam LV heeft als doel dat zij inwoners en gemeente dichter bij elkaar wil brengen als het gaat om duurzaamheid. Zij ondersteunt inwoners bij hun eigen initiatieven en informeert geïnteresseerden via een. Daarnaast werkt de Stichting graag samen met de gemeente, maar zal daarnaast, waar nodig, de gemeente ook oproepen tot actie. 

Meer berichten