Logo hetkrantje-online.nl
Astrid van Eekelen deelt een bloemetje uit aan de energiecoöperatie Zon op LV om het feestelijke feit te vieren dat het eerste coöperatieve zonnestroomproject in Leidschendam-Voorburg is gerealiseerd (Foto: Paul Voorham).
Astrid van Eekelen deelt een bloemetje uit aan de energiecoöperatie Zon op LV om het feestelijke feit te vieren dat het eerste coöperatieve zonnestroomproject in Leidschendam-Voorburg is gerealiseerd (Foto: Paul Voorham).

Inwoners starten coöperatief zonnestroomproject

  •   154 keer gelezen   Actueel

Voorburg - Op het dak van de sporthal van basisschool de Cascade in Voorburg staan 236 zonnepanelen. De eerste elektriciteit is inmiddels aan het netwerk geleverd. De zonnepanelen zijn geplaatst op initiatief van een aantal inwoners. Zij hebben met elkaar de eerste energiecoöperatie opgericht. 

Wethouder duurzaamheid, Astrid van Eekelen is trots: “Geweldig dat inwoners de handen ineen slaan om hun eigen energie op te wekken. Een mooi voorbeeld van wat we met elkaar kunnen doen om te verduurzamen, en het is uiteraard ook goed voor de portemonnee.” De gemeente heeft het dak van de sporthal beschikbaar gesteld.

Zon op LV
De 236 zonnepanelen op het dak van de sporthal leveren jaarlijks een energieproductie van 62 MW. Daarmee wekt de installatie jaarlijks voldoende op om 22 huishoudens te voorzien van groene stroom. Het zonnestroomproject is gerealiseerd door de energiecoöperatie Zon op LV (Leidschendam-Voorburg) in samenwerking met de gemeente. Astrid van Eekelen: “De gemeente heeft het dak van de sporthal beschikbaar gesteld om een grootschalig zonnestroomproject te stimuleren. Zo kunnen inwoners die zelf duurzame energie willen opwekken maar dit thuis niet kunnen of willen, toch deelnemen aan een collectief zonnestroomproject.”

Zon op LV bestaat sinds het voorjaar van 2018. In de coöperatie zitten inwoners die samen hebben geïnvesteerd in de realisatie van het zonnestroomproject. Zij krijgen voor hun aandeel in de opgewekte energie vrijstelling van de energiebelasting op hun energienota. Daarnaast krijgen zij een uitkering van de winst van de coöperatie.

Meer daken gezocht
Bent u gebouweigenaar en wilt u uw dak wel beschikbaar stellen voor een coöperatief zonnestroomproject? Dat kan, graag zelfs! Kijk voor meer informatie op www.zonoplv.nl. Ook als inwoners interesse hebben in het participeren in een zonnestroomproject, kunnen zij op genoemde website informatie vinden.

Meer berichten