Afbeelding

Veel ondernemers vragen steun bij gemeente aan vanwege coronacrisis

Actueel 282 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Er hebben zich via de website en telefoon ongeveer 1.860 ondernemers vanuit het MKB en de horeca bij de gemeente Leidschendam-Voorburg gemeld voor steun tijdens deze coronacrisis.

Het college doet er alles aan om zowel de landelijke als de lokale maatregelen zo snel mogelijk uit te voeren. Specifiek voor ondernemers geldt dat als ze getroffen zijn door de coronacrisis zij onder andere gebruik kunnen maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling vanuit het Rijk voorziet in een uitkering voor levensonderhoud voor een periode van 3 maanden op bijstandsniveau. 

Daarnaast kan een bedrijfskapitaal worden verstrekt onder soepele voorwaarden ter hoogte van € 10.157. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstand zelfstandigen), waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. DeTozo kent soepelere voorwaarden en een snellere afhandeltermijn, zodat meer ondernemers sneller geholpen kunnen worden. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Het Rijk heeft toegezegd de kosten van deze regeling inclusief de uitvoeringskosten te compenseren. Er is nog steeds een grote toeloop van ondernemers die informatie zoeken en een aanvraag voor de ondersteuning willen indienen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant