De aanleg van een groen dak op kindercentrum EVA DAK in Essesteijn (foto en inzetje: gemeente LV).
De aanleg van een groen dak op kindercentrum EVA DAK in Essesteijn (foto en inzetje: gemeente LV).

Gemeente pakt hittestress aan met groene daken

Actueel 659 keer gelezen

Voorburg - Op het dak van kindercentrum EVA DAK in Essesteijn heeft de gemeente een groen dak aangelegd. Bijna 450 m2 van het dakoppervlak is vergroend. Daarmee is een begin gemaakt met het geleidelijk klimaatbestendig maken van gemeentelijke gebouwen.

Het gebied rond het kindercentrum en sporthal Essesteijn is erg versteend en daarmee gevoelig voor hittestress. Hittestress ontstaat als mens en dier bij extreme hitte hun hitte moeilijk of niet kwijt kunnen.

Op de hittestresskaart van de gemeente is te zien welke plekken het meest gevoelig voor hittestress zijn. Wind, straling, temperatuur, groen en schaduw spelen een grote rol bij de berekening ervan. De kaart is voor iedereen in te zien via de website Klimaatatlas. Met de aanleg van het groene dak in Essesteijn hoopt de gemeente het effect van hittestress te verminderen en gelijktijdig een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de waterberging en biodiversiteit. Voordeel voor het kinderdagverblijf is dat het gebouw door het groene dak minder snel opwarmt.

Voor zover bekend is 14.000 m2 dak in onze gemeente - inclusief het dak in Essesteijn - nu voorzien van een groen dak. De gemeente hoopt dat er dit jaar nog eens minimaal 1000 m2 wordt aangelegd. Het streven is om eind 2020 in de gemeente Leidschendam-Voorburg in totaal 15.000 m2 aan groene daken te hebben.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant