Logo hetkrantje-online.nl

Rekenkamer: 'Beter handhaven op energiebesparing'

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Energiebesparing is wettelijk verplicht voor veel bedrijven en instellingen. Maar deze verplichting wordt niet gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. 

Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Rekenkamercommissie voor de vier gemeenteraden. Bedrijven en instellingen met een bepaald jaarlijks energieverbruik behoren alle energiemaatregelen te treffen die rendabel zijn. Dit heet de 'energiebesparingsplicht' en geldt sinds 1993.

Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht vallen onder het takenpakket van omgevingsdiensten. Het uitgevoerde toezicht door de omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland is vooral stimulerend van aard. Maar zij handhaven niet bij overtredingen van de energiebesparingsplicht.\

In een reactie stelt het college van Leidschendam-Voorburg dat "handhaving van de energiebesparingsplicht pas aan de orde is als er sprake is van pure onwil." 

De Rekenkamercommissie adviseert om de energiebesparingsplicht wèl te handhaven. 'Want dat is een effectieve methode om het energieverbruik van bedrijven en instellingen te verminderen. De gemeenten sturen de omgevingsdiensten niet actief aan op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht. Daarnaast rapporteren omgevingsdiensten nauwelijks aan de gemeenten over de resultaten van controles en overtredingen van de energiebesparingsplicht.'

Meer berichten