Afbeelding
CORONAVIRUS

Weer 11 nieuwe besmettingen en 1 ziekenhuisopname in Leidschendam-Voorburg

Actueel 1.497 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - In de afgelopen week (van 29 juli t/m 4 augustus 14.00 uur) zijn er vanuit Leidschendam-Voorburg weer 11 nieuwe besmettingen gemeld en 1 ziekenhuisopname. Daarmee blijft het aantal nieuwe besmettingen in de gemeente de laatste weken redelijk stabiel.

In heel Nederland werden afgelopen week 2.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 1.259 meer meldingen dan het aantal meldingen in de week daarvoor toen 1.329 nieuwe personen met een COVID-19 besmetting zijn gemeld. 

Er zijn grote regionale verschillen in het aantal meldingen. Met name in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant is een toename te zien in het aantal meldingen. 

Tussen 27 juli en 2 augustus lag het aantal personen dat zich heeft laten testen bij de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en net boven de 100.000*, een afname van ongeveer 10.000 geteste personen vergeleken met de week daarvoor. Van iets minder dan 100.000 mensen is de testuitslag inmiddels bekend. Het percentage positieve testen in de GGD teststraten is meer dan verdubbeld van 1,1% in de week van 20 juli naar 2,3% in de week van 27 juli. 

In vrijwel alle regio’s is het percentage positieve testen hoger dan vorige week, deze was het hoogst (3%-7%) in de GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam, West-Brabant, en Haaglanden. Dit zijn ook de regio’s waar de meeste bekende clusters zijn, en waar een relatief groot aantal personen getest is omdat zij een nauw contact waren van een persoon met bewezen COVID-19.

Een kwart van de positief geteste personen zien we in de leeftijdsgroep van 20 tot 29 jaar. De helft van de in het ziekenhuis opgenomen positief geteste personen is echter 60 jaar of ouder.

Er zijn in de afgelopen week 44 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 21 meer dan vorige week. 

Het reproductiegetal R laat zien hoeveel andere mensen één persoon met het nieuwe coronavirus gemiddeld besmet. Het reproductiegetal is 1,20. Dit betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 120 andere mensen die besmet worden. Hoewel het getal lager is dan de 1,40 dat vorige week is gerapporteerd is de bandbreedte nauwelijks veranderd. Het betrouwbaarheidsinterval ligt nog steeds in het geheel boven de 1.  

Er zijn op dit moment 242 actieve COVID-19 clusters bekend in Nederland. Dit is een stijging van 109 clusters van drie of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen in vergelijking met de week daarvoor. De gemiddelde grootte van deze clusters was de afgelopen week 5,7 personen (range 3-37). De GGD probeert bij bron- en contactonderzoek te achterhalen waar de besmette persoon het nieuwe coronavirus heeft opgelopen. De bron voor de meeste besmettingen is nog steeds te vinden in de thuissituatie, bij 52,8 % van alle clusters. De meeste andere besmettingen zijn het gevolg zijn van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of door andere vrijetijdsbesteding zoals horeca of sportclubs. Bij 70% van de besmettingsclusters is de bron nog niet geregistreerd, dit getal is hoger dan vorige week door vertraging in de registratie door het grote aantal meldingen in een aantal regio’s.  

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19. Mensen kunnen zelf een afspraak maken voor een test bij de GGD. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Uit de krant