Logo hetkrantje-online.nl

Park Leeuwenbergh vreest komst milieubelastende bedrijven

  •   243 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Het bestuur van Vereniging Park Leeuwenbergh maakt zich ernstig zorgen over de plannen betreffende de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Westvlietweg.

De Vereniging schaart zich achter de bezwaren tegen deze plannen van de vereniging Houdt Vlietrand Groen. “Vooral het plan om in de groene Vlietzone een nieuwe haven aan te leggen en meer ruimte te creëren voor vervuilende en watergebonden bedrijven van een hoge milieucategorie, zoals de asfaltcentrale en Afvalverwerking Rijnmond, die thans nog in de Binckhorst zijn te vinden, is zeer ongewenst”, aldus het bestuur van de vereniging.

“De ingediende plannen gaan ook voorbij aan het behoud van de leefbaarheid en de cultuur-historische waarde van het gebied, het belang van de Vlietzone als groene buffer voor de stad en als toekomstig onderdeel van het Landschapspark Zuidvleugel, zoals geformuleerd in het advies van provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Harm Veenenbos.”

Het bestuur vervolgt: “Het bedrijvenplan claimt enerzijds dat het doel is het vergroenen en aantrekkelijker maken van het park, maar bepleit anderzijds een verhogen van de bouwhoogte tot 24 meter, het verdichten van de bebouwing en het toestaan van bedrijven met een hogere milieudruk. Verder wordt beweerd dat er overlegd is met stakeholders. De bewoners van Park Leeuwenbergh of hun Vereniging zijn echter niet betrokken geweest bij het opstellen van de plannen. Voor de bewoners van de lintbebouwing langs de Westvlietweg geldt wellicht hetzelfde.”

Het bestuur van de Vereniging Park Leeuwenbergh zegt tot slot ervan uit te gaan dat, indien het uitvoeren van deze plannen in overweging wordt genomen, er ook degelijk rekening zal worden gehouden met het welzijn en de belangen van de bewoners van dit gebied.

Meer berichten