Logo hetkrantje-online.nl
Het pand Koningin Julianaweg 44 in Leidschendam (foto: Google Streetview).
Het pand Koningin Julianaweg 44 in Leidschendam (foto: Google Streetview).

Sloop KJ-weg 44 en herontwikkeling locatie Auto Fock

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - De gemeente wil het pand Koningin Julianaweg (KJ) 44 in Leidschendam slopen en het terrein tijdelijke herinrichten.

De gemeente is eigenaar van locatie Koningin Julianaweg (KJ)44 in Leidschendam. Voorheen werd deze locatie gebruikt als jongerencentrum. Sinds een aantal jaar is het jongerencentrum niet meer actief en staat het gebouw leeg. De jaarlijkse exploitatielasten van het pand bedragen circa € 50.000. Tegenover deze lasten staan geen opbrengsten omdat het pand in de huidige staat niet geschikt is voor verhuur.

De gemeente is in de afgelopen jaren een aantal keer benaderd door geïnteresseerden voor het pand/de locatie. De specifieke gebouwkenmerken (gebouwd als discotheek / jeugdverenigingsgebouw) staan een mogelijke en rendabele, alternatieve invulling met andere maatschappelijke functies in de weg.

Met de sloop wordt een duidelijk signaal afgegeven: de gemeente is niet van plan het gebouw te houden, te verhuren of te verkopen. Dit voorkomt onnodige teleurstelling bij geïnteresseerde partijen voor het huidige gebouw. Na de sloop van KJ44 wordt het terrein ingezaaid waarbij bewoners een actieve rol krijgen om een tijdelijke invulling (‘groen voor groen’) te bedenken.

Locatie Auto Fock
Ook wil het college in samenwerking met de eigenaren van Auto Fock aan de Oude Trambaan (OT)40 een massastudie uitvoeren om te kijken naar de mogelijkheden van herontwikkeling. Zo kan integraal naar het gebied worden gekeken en kunnen partijen naar verwachting het inzicht opdoen dat ze elkaar nodig hebben. Tevens wordt de hypothese getoetst dat een integrale herontwikkeling meer (maatschappelijke en financiële) waarde toevoegt dan als iedere eigenaar afzonderlijk tot een herontwikkeling tracht te komen.

Om tot een goede massastudie te komen is een grove verkenning van de uitgangspunten wenselijk. Voor de locatie zijn in een eerder stadium reeds stedenbouwkundige en beleidsmatige uitgangspunten op een rij gezet. Deze uitgangspunten zijn onlangs opnieuw geactualiseerd.

Na de massastudie kan afhankelijk van de wensen en de urgentie een intentieovereenkomst worden gesloten om een haalbaarheidsstudie voor herontwikkeling uit te voeren. Na de haalbaarheidsstudie kunnen eventuele initiatiefnemers worden geïnformeerd.

Meer berichten