Schade jaarwisseling nog wel fors maar minder dan vorig jaar
Logo hetkrantje-online.nl
<p>Hier en daar werden wel wat vreugdevuurtjes aangestoken op en rond oudejaarsdag maar ernstige incidenten bleven uit (foto: Donny Kooistra).</p>

Hier en daar werden wel wat vreugdevuurtjes aangestoken op en rond oudejaarsdag maar ernstige incidenten bleven uit (foto: Donny Kooistra).

Schade jaarwisseling nog wel fors maar minder dan vorig jaar

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Hoewel de vrees bestond dat door de ontevredenheid over het niet mogen afsteken van vuurwerk, geen evenementen en de lockdown er tijdens de afgelopen jaarwisseling meer onrust op straat zou ontstaan (autobranden en gebruik van illegaal vuurwerk) blijkt dit te zijn meegevallen.

Tijdens een briefing op 31 december met de burgemeester, politie, brandweer, Stadsbeheer, Handhaving en OOV (Openbare Orde en Veiligheid) bleek al dat de periode van 27 december tot 31 december rustig was verlopen.

Hoewel de operationele diensten en gemeenten op alle mogelijke scenario’s waren voorbereid, hebben zij ook de sfeer tijdens de jaarwisseling positief ervaren. Er heeft geen direct fysiek geweld richting de hulpverleners plaatsgevonden. Verder zijn er geen vuurwerkslachtoffers binnen de gemeente Leidschendam- Voorburg gevallen en heeft de politie geen meldingen ontvangen van dierenleed.

De totale schade aan publieke zaken gedurende deze jaarwisseling komt neer op een bedrag van €7.693,04. Hierin is niet meegenomen de schade aan abri’s, ondergrondse containers en schade aan particuliere eigendommen. Kosten die zijn gemaakt om schade te voorkomen zijn niet in het totale schadebedrag inbegrepen. In 2019 - 2020 was het schadebedrag €9.226,82.

Tijdens de jaarwisseling hebben er geen autobranden plaatsgevonden. In de hele maand december waren er in totaal twee op zichzelf staande autobranden. In Voorburg was er één autobrand in de eerste week van januari 2021.

Er zijn in vergelijking met de voorgaande jaarwisseling meer containerbranden geweest. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bovengrondse containers niet zijn verwijderd, containers niet zijn afgesloten en veel containers (papiercontainers) vol zaten. Een aantal containers zijn tijdens de jaarwisseling afgesloten door de brandweer. De situatie rondom de containers wordt besproken met Avalex.

Meer berichten