Logo hetkrantje-online.nl
<p>Van der Kamp is nu nog burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk, maar wordt de nieuwe directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden (foto: pr). </p>

Van der Kamp is nu nog burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk, maar wordt de nieuwe directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden (foto: pr).

Christiaan van der Kamp nieuwe directeur Omgevingsdienst Haaglanden

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Omgevingsdienst Haaglanden heeft Christiaan van der Kamp aangesteld als nieuwe directeur.

Van der Kamp wordt per 1 september verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de dienst. Tevens wordt hij secretaris van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Op dit moment is hij de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk.

Van der Kamp heeft ruim 19 jaar ervaring als bestuurder. Hij bekleedde eerder meerdere bestuurlijke functies, zoals wethouder gemeente Midden-Delfland en DB-lid Stadsgewest Haaglanden portefeuille milieu, voorzitter van Omgevingsdienst Midden-Holland.

Van der Kamp: “Omgevingsdienst Haaglanden zocht een boegbeeld die samen met de medewerkers wil bouwen aan een toekomstbestendige dienst. Ik vind het een eer en bijzonder dat ik daar nu invulling aan mag geven. Ik ga dat doen in de wetenschap dat er veel kwaliteit aanwezig is en dat de gezamenlijke uitdagingen ook met elkaar gedeeld worden. Ik kijk er naar uit om te gaan beginnen”.

Omgevingsdienst Haaglanden is een regionale dienst die hoofdzakelijk VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) uitvoert voor de provincie Zuid-Holland en de negen gemeenten in de regio Haaglanden. Ons doel is om in samenwerking met andere partijen een steentje bij te dragen aan een schoner milieu en een veilige leefomgeving voor 1,1 miljoen inwoners. Denk hierbij aan onderwerpen als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en geluidsoverlast, maar ook aan het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Omgevingsdienst Haaglanden controleert namens de gemeenten en de provincie of bedrijven in Haaglanden zich aan de milieuregels houden. Namens de provincie voeren wij de vergunningverlening uit in het kader van de Wet natuurbescherming. Alle deelnemende gemeenten en de provincie hebben zitting in het Algemeen Bestuur. De organisatie staat onder leiding van een directeur die tevens secretaris is van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Zie voor meer informatie www.omgevingsdiensthaaglanden.nl.

Meer berichten