Logo hetkrantje-online.nl
<p>Vanwege de verkeersdrukte rond de Westfield Mall worden extra luchtmetingen gedaan op de wegen er naartoe (archieffoto Ap de Heus).</p>

Vanwege de verkeersdrukte rond de Westfield Mall worden extra luchtmetingen gedaan op de wegen er naartoe (archieffoto Ap de Heus).

luchtmetingen

Stikstofdioxide in Leidschendam ruimschoots onder de norm

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Uit metingen is gebleken dat van 8 juli tot 5 augustus de norm voor stikstofdioxide (No2) in de lucht veel lager (nog niet de helft) is dan de norm is die wordt gehanteerd en tevens de advieswaarde is van de wereldgezondheidsorganisatie WHO (40 m³).

Langs de Noordsingel (18 m³ bij N14 en 15,5 m³ bij Banninghaeghe) en het Damplein (16 m³) zijn de concentraties iets hoger dan op andere meetlocaties, vanwege verschillen in verkeersdrukte, verkeersdoorstroming (gemiddelde rijsnelheid) en de mate van luchtdoorstroming.

De gemeente meet tot juli 2022 de luchtkwaliteit in de buurt van de drukste wegen naar de Westfield Mall. Dit naar aanleiding van de verkeersdrukte rond de Mall en ongerustheid over de luchtkwaliteit.

Er zijn negen meetlocaties: bij het kruispunt N14 en Noordsingel / Prins Bernhardlaan, het kruispunt N14 en Heuvelweg / Mgr. Van Steelaan, langs de Heuvelweg, Burgemeester Banninglaan, Noordsingel, JS Bachlaan en Damlaan/Damplein.

Luchtvervuiling door het wegverkeer kan het beste gemeten worden aan de hand van de concentratie NO2. Stikstofdioxide is een stof die ontstaat bij verbranding en wegverkeer is de belangrijkste bron van stikstofdioxide. Daarom wordt stikstofdioxide vaak gebruikt als maat voor de luchtvervuiling door het wegverkeer.

Fijnstof

Luchtvervuiling met fijnstof wordt ook door veel andere bronnen veroorzaakt. Bijvoorbeeld door industrie, landbouw maar ook open haarden, vuurkorven en barbecues. Daardoor is het meten van de fijnstofvervuiling door het wegverkeer erg lastig. In een drukke straat zoals de Noordsingel of de Heuvelweg wordt de hoeveelheid fijnstof dus maar voor een beperkt deel veroorzaakt door het verkeer. Ook als het erg druk is, is het grootste deel van de hoeveelheid fijnstof afkomstig van elders. De toename van verkeer leidt daarom maar tot een beperkte toename van fijnstof.

De NO2-concentraties worden in Leidschendam elke vier weken bepaald met behulp van zogenaamde Palmesbuisjes. De resultaten worden na elke vier weken (13 keer) gepubliceerd.

Meer berichten