Logo hetkrantje-online.nl
<p>Om toekomstbestendig te zijn zet de gemeente in op OV, fietsen, deelmobiliteit en schone voertuigen. (foto&rsquo;s: gemeente LV).</p>

Om toekomstbestendig te zijn zet de gemeente in op OV, fietsen, deelmobiliteit en schone voertuigen. (foto’s: gemeente LV).

omgevingsvisie

Extra banen en dekkend mobiliteitsnetwerk tussen 2021 en 2030

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - In de periode 2021-2030 zet de gemeente in op 2.000 extra banen in de gemeente. Om ruimte voor werkgelegenheid te scheppen is 5% van alle nieuwbouw bestemd voor ondernemers en MKB.

Om Leidschendam-Voorburg voor iedereen bereikbaar te houden kiest de gemeente voor een dekkend mobiliteitsnetwerk met ruimte voor auto, fiets, lopen, OV en deelmobiliteit. Daarnaast zal de bestaande infrastructuur beter benut worden. Op deze manier wil Leidschendam-Voorburg ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, mobiliteit, economie en duurzame energie én tegelijk haar kernwaarde als groene woongemeente behouden. Dit staat in twee binnenkort in de Raad te behandelen bouwstenen voor de omgevingsvisie: Economie en bedrijvigheid en Mobiliteit en bereikbaarheid.

Astrid van Eekelen, wethouder voor Economie en Bereikbaarheid: “We staan voor ruimte voor ondernemers en een goed bereikbare gemeente. Tegelijk willen we alles wat mooi is aan onze groene woongemeente behouden. Daarom investeren we fors in vervoer en een dekkend mobiliteitsnetwerk, zodat iedereen zich snel en makkelijk kan verplaatsen. Om toekomstbestendig te zijn zetten we in op OV, fietsen, deelmobiliteit en schone voertuigen. En we sturen op nieuwe werkgelegenheid en bedrijfsruimte bij nieuwbouw en OV-knooppunten.”

Avondfoto met voorbijgangers in de Herenstraat te Voorburg (foto: gemeente LV).

De banengroei zal naar verwachting vooral zichtbaar zijn in de voor Leidschendam-Voorburg toonaangevende sectoren: zakelijke dienstverlening, retail en zorg. Dit vraagt om nieuwe ruimte voor werkgelegenheid. Daarom wordt gemeentebreed tenminste 5% van nieuwbouw en gebiedsontwikkeling gereserveerd voor niet-wonen functies zoals economische en maatschappelijke voorzieningen. Nabij OV-knooppunten en winkelgebieden stuurt de gemeente op extra economische functies, zoals kleine kantoren en voorzieningen. Verder zet de gemeente in op behoud van de vijf bedrijventerreinen, kleinschalige bedrijfsruimte in de wijken, levendige kernwinkel-gebieden, recreatie en toerisme en een groen buitengebied met ruimte voor economie en recreatie.

Om een vitale gemeente te blijven is het van belang ook in de toekomst bereikbaar te zijn. Met de komst van nog meer woningen en arbeidsplaatsen, wordt er meer gereisd en neemt de druk op de wegen en het OV toe. Om goed op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen, zet de gemeente in op twee sporen: de bestaande infrastructuur beter benutten en alternatieve vervoerswijzen stimuleren. Denk daarbij aan schonere (elektrische) voertuigen, deelmobiliteit, fietsen en lopen. Extra communicatie moet gebruikers een bewuste en afgewogen keuze laten maken voor een vorm van mobiliteit. Nieuwbouw bij OV-knooppunten en snelfietsroutes zal een stimulans zijn om gebruik te maken van deze vervoerswijzen.

Meer informatie en een film over de omgevingsvisie is te vinden op: www.ingesprekmetlv.nl/omgevingsvisie.

Meer berichten