Wethouder Floor Kist kuilt eerste zaailing in (foto: Hans van Ierland).
Wethouder Floor Kist kuilt eerste zaailing in (foto: Hans van Ierland).

Bomenhub geopend op Schakenbosch

Actueel 788 keer gelezen

Leidschendam - Op Schakenbosch in Leidschendam, tegenwoordig ook wel Landgoed Voorlei, is zondag 21 november een zogenaamde ‘bomenhub’ geopend door wethouder Floor Kist. Ook is zondag een groot aantal zaailingen door vrijwilligers geoogst. 

In de bomenhub kunnen gedurende de wintermaanden jonge zaailingen tijdelijk worden ingekuild tot ze elders een nieuw leven als toekomstige volwassen boom tegemoet kunnen gaan. Bij de opening benadrukte de wethouder het belang van streekeigen bomen, zoals er volop staan op Schakenbosch, voor de plaatselijke biodiversiteit. Immers, inheemse bomen zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en zij werken het beste samen met het lokale bodemleven. Ook noemde hij het belang van bomen voor gezondheid en welzijn van de bevolking. 

De organisatie van het project is in handen van Wijkleercentrum Alles voor Elkaar en jeugdinstelling Schakenbosch, die het initiatief ontwikkelden in samenwerking met MeerBomenNu en met Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg. De instelling van een eigen opslag voor zaailingen is een vervolg op de oogst van vele overdadige zaailingen op Schakenbosch in februari. Toen werden 2.000 op Schakenbosch geoogste zaailingen ingekuild in Hoofddorp.

Gedurende de wintermaanden zullen vrijwilligers de bomenhub verder inrichten en voortgaan met de oogst van zaailingen. Momenteel wemelt het park weer van overdadige zaailingen die veelal geen lang leven beschoren is. Het zijn echter wel levensvatbare jonge boompjes van soorten zoals els, es, kornoelje, lijsterbes, walnoot en vele andere veelal inheemse boomsoorten. Nu kunnen ze na een korte rustperiode elder op een geschikte plek worden uitgeplant.

Wil je een keer meehelpen met oogsten? De eerstvolgende oogstdag op Schakenbosch is zaterdag 18 december. Aanmelden kan op meerbomen.nu, waar je je kunt opgeven als vrijwilliger. Je kunt dan de bomenplanner inzien.

Zowel de klimaatcrisis als het zorgwekkende verlies aan biodiversiteit maken ook in Nederland grootschalige aanplant van honderdduizenden jonge boompjes dringend gewenst. Om die reden hebben twee jaar geleden Urgenda, Stichting Meer Groen en Caring Farmers het landelijk actieprogramma MeerBomenNu opgericht. De nu geopende bomenhub op Schakenbosch maakt deel uit van dit grote offensief.

Ieder jaar produceert een boom zaailingen (nieuwe boompjes), waarvan de meeste het niet overleven. Ze gaan dood door te weinig licht, staan te dicht bij een bospad, of worden om andere redenen door natuurbeheerders verwijderd en versnipperd. Door deze zaailingen te oogsten met vrijwilligers en elders een nieuwe kans te geven wordt Nederland sneller en goedkoper vergroend.

Uit de krant