Afbeelding

Notitie geeft groen licht voor Duurzaam Bouwen

Actueel 472 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Een duurzame en een gezonde leefomgeving. Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. In de notitie Duurzaam Bouwen staat hoe we deze ambitie omzetten naar concrete doelstellingen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen en nieuwe gebouwen. Daarnaast biedt het concrete handvatten voor verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving. Op 10 mei heeft de raad de notitie vastgesteld.

Wethouder duurzaamheid Jan-Willem Rouwendal: “De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt aan een toekomstbestendige, groene leefomgeving en doet dat op meerdere gebieden zoals duurzaam bouwen. De beleidsnotitie is een belangrijke uitwerking van de ambities naar concrete doelen voor duurzaam bouwen.”

De notitie Duurzaam bouwen is volop in ontwikkeling. Wettelijke regels hierover zijn de afgelopen jaren aangescherpt. Zo zijn de energieafspraken voor gebouwen vanaf 1 januari 2021 veranderd naar: ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)’. Ook is er extra aandacht voor nieuwe thema’s zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Deze zetten duurzaam bouwen in een breder perspectief dan alleen schone energie. De notitie Duurzaam Bouwen geeft inzicht in de doelen en uitgangspunten. Daarnaast onderzoeken we waar duurzaam bouwen een bijdrage kan leveren aan de thema’s groen, mobiliteit en gezondheid.

Duurzaam bouwen gaat verder dan energiezuinige gebouwen. Uiteindelijk krijgt iedere inwoner van de gemeente Leidschendam-Voorburg ermee te maken. Bijvoorbeeld omdat het gaat over verandering van de omgeving, zodat er ruimte ontstaat voor natuur in de stad. Om inzicht te krijgen en alert te blijven op mogelijke belemmeringen tijdens het proces, vond eind 2021 een inspraakprocedure plaats. Tijdens deze periode konden inwoners een reactie geven op de ontwerpnotitie Duurzaam Bouwen. Ook is er vooraf met externe partijen gesproken, zoals woningcorporaties, scholengroepen en projectontwikkelaars. De bijdragen en reacties van alle betrokkenen zijn meegenomen in de uitwerking van de notitie. 

Meer lezen over Duurzaam Bouwen? Kijk dan op: www.lv.nl/duurzaambouwen.

Uit de krant

Uit de krant