Deel van de actiegroep Vlietweg 3 bij het groen dat moet wijken voor de bouwplannen.
Deel van de actiegroep Vlietweg 3 bij het groen dat moet wijken voor de bouwplannen.

Omwonenden vinden plan Vlietweg 3 te kolossaal

Actueel 20 keer gelezen

Leidschendam - De Amsterdamse projectontwikkelaar Wibaut heeft de locatie Vlietweg3 (voormalig Haalhout) in Leidschendam aangekocht. Op deze locatie wil Wibaut een flat bouwen voor 162 jongeren. Dit forse bouwwerk van circa 17 meter hoog stuit op veel bezwaren en zorg bij de omwonenden.

Zij hebben zich georganiseerd in de Actiegroep Vlietweg3. Omdat het lijkt alsof Wibaut via de gemeente toch de plannen ten uitvoering brengt, vinden de omwonenden het zog.. participatieproces een wassen neus.

In de hoek Vlietweg/Nieuwstraat in Leidschendam heeft Wibaut voor zijn initiatiefgroep 1828 grond aangekocht van het voormalige Haalhout. Deze groep realiseert voornamelijk woningen voor jongeren. Een initiatief waar je in tijden van woningnood natuurlijk geen bezwaar tegen kunt hebben. Maar op deze locatie waar de maximale hoogte volgens het bestemmingsplan 5,5 / 6 meter bedraagt is zo’n kolossaal gebouw met een hoogte van circa 17 meter een forse ingreep in de leefomgeving, vinden omwonenden.

De omwonenden zijn uitgenodigd voor een aantal participatiebijeenkomsten. De projectontwikkelaar heeft hiervoor het communicatiebureau De Wijde Blik ingehuurd, die partijen tot elkaar zou moeten brengen. Maar in de beleving van de omwonenden is het éénrichtingsverkeer. Er is veel kritiek op de verslaglegging van de bijeenkomsten. De Actiegroep Vlietweg3 is boos over zoveel gekleurde, niet objectieve weergave en het weglaten van belangrijke kritische opmerkingen. 

Zijn de bewoners dan gewoon tegen alle plannen en vinden ze alles goed als het maar niet in hun achtertuin plaatsvindt? “Absoluut niet”, zo geeft de Actiegroep aan. “Maar van een gelijkwaardig overleg is geen sprake. Betekent de burgerparticipatie in het coalitieakkoord het serieus luisteren naar de burger?”

Zie voor het volledige artikel Het Krantje van 10 augustus.

Uit de krant

Uit de krant