De winnaars van de lokale Vredesposterwedstrijd, Desta Godfried (l.) en Lucille Lobaton (foto: Jaap Stelling).
De winnaars van de lokale Vredesposterwedstrijd, Desta Godfried (l.) en Lucille Lobaton (foto: Jaap Stelling).

Spannende finale Vredesposterwedstrijd

Actueel 613 keer gelezen

Voorburg - Op veel basisscholen in Voorburg is weer voor de Lions International Vredesposterwedstrijd getekend, met dit jaar als thema: ‘Leid met je hart’. Er deden 12 groepen acht van de basisscholen Nieuw Vreugd en Rust, Sint Maarten, Vijverhof, Driemaster, Groen van Prinsterer, Professor Casimir en Lusthof mee, bij elkaar ruim 350 leerlingen.

Deze wedstrijd wordt elk jaar wereldwijd georganiseerd. Hierbij drukken de kinderen uit wat vrede voor hen betekent, waardoor zij meer begrip krijgen voor elkaar en voor andere volkeren en culturen. In Voorburg organiseren Lionsclub Voorburg en Lionsclub Voorburg Prinses Marianne deze wedstrijd.

De twee mooiste posters van elke groep werden geëxposeerd in de bibliotheek in Voorburg vanaf de herfstvakantie tot de spannende finale op vrijdag 11 november. Voor de publieksprijs kon op deze expositie een stembiljet worden ingevuld of elektronisch gestemd worden. Van die mogelijkheid is ruim gebruik gemaakt. Het tellen van de stemmen was een nek-aan-nekrace met uiteindelijk Desta Godfried van de Sint Maartensschool als winnaar van de publieksprijs.

De vakjuryprijs had veel moeite om de beste poster te selecteren. Na een diepgaande discussie werd de poster van Lucille Lobaton van de Driemaster als beste aangewezen. Beide winnaars, kunstenaars in spé, kregen als prijs een goed gevulde tekendoos.

Hun posters dingen nu mee naar de beste poster in het district, vervolgens de beste van Nederland en dan de beste poster van de wereld. De eerste prijs is 5.000 dollar en een reis naar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Ook zijn er geldprijzen van 500 dollar.

Uit de krant