Duurzaam LV zou graag een nieuw park aan de Vliet zien op het voormalige Mebin-terrein als compensatie voor al het groen dat in de bouwplannen verloren gaat (archieffoto).
Duurzaam LV zou graag een nieuw park aan de Vliet zien op het voormalige Mebin-terrein als compensatie voor al het groen dat in de bouwplannen verloren gaat (archieffoto).

Stichting Platform Duurzaam LV wil nieuw park aan de Vliet

Actueel 1.080 keer gelezen

Als de plannen voor deelgebied 3a in Klein Plaspoelpolder stand houden, zou de Stichting Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg (kortweg Duurzaam LV) als compensatie willen pleiten voor een park van minstens 1 hectare aan de Vliet.

Duurzaam LV zet zich in voor duurzaamheid en leefbaarheid in de gemeente. Daarom volgt de organisatie o.a. meerdere bouwprojecten en worden suggesties gedaan voor een duurzame invulling van de bouwopgave met ook aandacht voor een balans tussen groen en wonen. “Juist in deze tijd van klimaatverandering verdient behoud en versterking van het groen veel aandacht”, aldus W.P. Hendriks, namens Duurzaam LV.

De onlangs ingediende vergunningaanvraag voor deelgebied 3a in Klein Plaspolder (het oude Total kantoor) is een voorbeeld van een transformatie van een verouderd bedrijvengebied naar wonen. De Stichting heeft hierover een zienswijze ingediend, waarin, naast de gevolgde procedure, met name de onevenwichtigheid t.a.v. groen gehekeld wordt. “Als dit project zo doorgaat, resulteert een extreem hoge bebouwingsdichtheid en dringen we er bij de politiek sterk op aan om ter compensatie hiervan een park te realiseren op de naast deelgebied 3a gelegen gemeentegrond aan de Vliet”, aldus Hendriks.

In de zienswijze stelt de stichting vast dat het plan is om in dit deelgebied van 1,5 hectare groot bijna 300 woningen te bouwen; oftewel meer woningen per hectare dan in veel metropolen. “Dit is opvallend omdat in de met de raad in 2018 afgesproken spelregels staat dat er een rustig stedelijk woonmilieu zou komen met max 40 woningen per hectare”, geeft Hendriks aan. “Het worden echter volgens de plannen dus bijna 200 woningen per hectare in deelgebied 3a, en voor het hele gebied van Klein Plaspoelpolder ruim 100 per hectare. In de specifieke regels zelf wordt vervolgens het hoge percentage van 65 % bebouwingsgraad toegestaan en een gebouw met 4-6 verdiepingen. De klankbordgroep en de Stichting hebben de hoge bebouwingsdichtheid aangesproken o.a. omdat dit in tegenspraak is met de definitie van een rustig stedelijk woongebied en dus tot meer verkeer een druk op voorzieningen en veel minder groen leidt.”

Naar inschatting van Duurzaam LV blijft er al met al 0,1-0,2 hectare echt groen over bij een bebouwing met bijna 300 wooneenheden; oftewel 7 m2 per woning. “De geplande straten met stroken groen (groene valleien genoemd), die aan het gebouw grenzen zouden een groen gebied moeten zijn met een doorkijk naar de Vliet. Deze doorkijk heeft aan de Oude Trambaan een breedte van slechts ca 10 meter en tussen de Oude Trambaan en het terrein van Mebin komet een zestal bomen langs de weg. Dit ‘vanwege de vrije doorkijk, maar ook om meer parkeren’ mogelijk te maken. De vallei gaat daardoor meer lijken op een canyon.”

Ook de nieuwe bewoners hebben recht op een groene en leefbare woonomgeving met een groennorm van minstens 75 m2 groen (met bomen) per woning, zoals nu nog het gemiddelde lijkt te zijn voor de huidige bewoners in de gemeente, vindt Duurzaam LV. “Daarom willen wij als compensatie pleiten voor een park van minstens 1 hectare op de plek van het Mebin terrein aan de Vliet. Dit zou tevens de achterliggende gebieden afschermen van het verkeerslawaai en het stof van de overkant van de Vliet.” Duurzaam LV zal in een later stadium nadere voorstellen doen voor een dergelijk park.

In het algemeen concludeert Duurzaam LV dat een groentoets onmisbaar is om leefbaarheid veilig te stellen in nieuwbouwprojecten. “We zien nu in Leidschendam centrum, in de nieuwbouw naast Vreugd en Rust, in de bouwplannen op de van Ruysdaellaan, etc, dat bestaand groen wordt verdrongen en dat percelen worden volgebouwd tot de rand, met gevels die aanleunen tegen waardevolle bomen. Dit is iets wat we willen voorkomen in Klein Plaspoelpolder, op de Overgoo, Van Alphenstraat, etc. Wij roepen de politiek op in te grijpen en haar verantwoordelijkheid te nemen voor het te laat is om een duurzame leefbaarheid zeker te stellen in onze mooie gemeente”, aldus Duurzaam LV tot slot.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant