De GAMMA-locatie aan de Veursestraatweg in Leidschendam (foto: Google Streetview).
De GAMMA-locatie aan de Veursestraatweg in Leidschendam (foto: Google Streetview).

Bodemverontreiniging op locatie van Gamma

Actueel 3.223 keer gelezen

Leidschendam - In opdracht van Veurse Horsten C.V. heeft Milieu adviesbureau Adverbo een milieukundig (water)bodem- en funderings-/verhardingsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Gamma aan de Veursestraatweg te Leidschendam.

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de locatie. De toekomstige functie van de onderzoekslocatie betreft wonen. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de algemene milieukundige bodemkwaliteit (grond en grondwater) en te toetsen of deze voldoet aan de voorgenomen plannen voor woningbouw.

Ter plaatse van de onverharde/met tegels verharde bovengrond is vervuiling aangetroffen in de vorm van plastic, baksteen, glas en metselpuin. In de ondergrond is niets aangetroffen wat mogelijk kan duiden op een geval van ernstige bodemverontreiniging. Onder de asfaltverharding is een puinlaag aanwezig Hierin zijn matig tot sterk verhoogde gehalten aan koper, zink en PAK aangetoond. In de bovengrond zijn, sterk verhoogde gehalten aan koper, zink en PAK aangetoond. In de bovengrond zijn tevens licht tot matig verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale olie, PAK, PCB en OCB (drins) aangetoond. In de zandlaag direct onder de puinfundering zijn licht tot sterk verhoogde gehalten aan PAK aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale olie en PCB aangetoond. De puinlaag is niet asbesthoudend. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan xylenen aangetoond.

Aanbevolen wordt om een nader bodemonderzoek uit te voeren om vast te stellen of op de locatie sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Daarnaast wordt aanbevolen om de bovengrond te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant