Oscar van Schijndel (l.) van Het Veur Theater en Rogier Helwig van Theater Ludens (r.) met wethouder Astrid van Eekelen toen de theaters in 2021 een samenwerkingsverband aangingen (foto: Dick Janssen).
Oscar van Schijndel (l.) van Het Veur Theater en Rogier Helwig van Theater Ludens (r.) met wethouder Astrid van Eekelen toen de theaters in 2021 een samenwerkingsverband aangingen (foto: Dick Janssen).

Theaters vrezen voor voortbestaan

Actueel 665 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Theater Ludens en Het Veur Theater vrezen dat zij moeten gaan sluiten als de gemeente niet meer geld investeert in culturele voorzieningen. Dat meldde Rogier Helwig van Ludens tijdens de commissievergadering waarin de gemeenteraad de koersbrief met betrekking tot de nieuwe cultuurvisie besprak. Het Veur Theater onderschrijft deze reactie.

Theater Ludens maakt zich geen zorgen over de inhoud van de nieuwe koers. “Wij opereren al jaren in het sociaal-maatschappelijke domein. Wij maken ons wel zorgen over ons voortbestaan, zeker nu de nieuwe cultuurvisie geen extra middelen voor de komende jaren ter beschikking stelt.”

“Theater Ludens is blij dat de koersbrief aanstuurt op het inzetten van cultuur in het sociaal-maatschappelijke domein. Een koers die Theater Ludens al jaren geleden succesvol heeft ingezet”, aldus Helwig. “Maar deze brief schetst een mooie culturele wereld waarin veel, zo niet alles goed gaat, en waarin de gemeente als regisseur alleen maar de koers hoeft te verleggen om het nog beter te maken.”

Volgens de directeur van Theater Ludens schetst het informatiedocument Cultuur (rapport Berenschot) echter een compleet ander beeld. “Het schetst een sector die met plakband aan elkaar hangt. Veel kwaliteit en passie, weinig middelen, onderbetaald, te weinig personeel, te weinig infrastructuur.”

“Waar wij ongelofelijk veel moeite mee hebben is de financiële vertaling van die nieuwe ambitie, namelijk geen extra geld”, laat Helwig weten. “Theater Ludens bedient de gemeente met 400 cultureel-maatschappelijke activiteiten per jaar. Maar, zoals het rapport Berenschot aangeeft, heeft Ludens dringend personeel en ruimte nodig. We zitten niet aan onze max, we zijn er al jaren overheen. Zonder extra geld kan de sector geen nieuwe doelen realiseren. Zelfs niet met de ‘hulp’ van een dure cultuurmakelaar.” 

Het bestuur van Ludens heeft na jaren van structureel overwerk besloten tot personele uitbreiding. “Alleen zo kunnen we de cultureel-maatschappelijke agenda op verantwoorde wijze blijven draaien. Maar deze uitbreiding gaat wel ten koste van ons beperkte eigen vermogen. Dit zal in de nabije toekomst tot financiële problemen leiden.”
Helwig vroeg de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders de ‘verontrustende signalen die Berenschot afgeeft’ ook te verwerken in de financiering van de nieuwe koers. “Met mooie woorden alleen gaan we het niet redden”.

Het Veur Theater

“Theater Ludens voorziet financiële problemen in de nabije toekomst; het Veur Theater zit echter al in de financiële problemen door de stijgende kosten en wij hebben nog geen eigen vermogen kunnen opbouwen”, laat Oscar van Schijndel namens de Stichting Het Veur Theater weten. “Sterker nog het eigen vermogen van de Stichting is momenteel negatief. De gemeenteraad heeft in februari 2021 besloten een structurele subsidie voor het Veur Theater vrij te maken ten behoeve van de huisvestingslasten voor het pand aan de Damlaan. De huisvestingslasten zijn in 2023 t.o.v. 2021, mede door het verhogen van de huur door dezelfde gemeente, met ruim 17% gestegen. Echter de subsidie voor de huisvestingslasten is slechts met 9,5% gestegen. Hierover zal het bestuur van de Leidschendamse theaterstichting nog in gesprek gaan met de wethouder. Het Veur Theater ziet veel kansen voor het theater in de ambities uit de koersbrief. Realisatie zal echter niet haalbaar zijn als er voor cultuur geen extra gelden beschikbaar komen.”

“Er staan nogal wat ambities in de koersbrief. Er dient een slag geslagen te worden naar passend, lokaal laagdrempelig aanbod en het blijven verwelkomen van een gevarieerd publiek, meerjarige prestatieafspraken maken met gesubsidieerde culturele partners en programma’s van de culturele instellingen toetsen aan de nieuwe cultuurvisie en - waar nodig - aanpassen. Het college is echter niet voornemens extra gelden vrij te maken voor deze ambities. Extra kosten moeten maar (met hulp van een cultuurmakelaar) elders worden opgehaald”, aldus Van Schijndel.

GroenLinks: “Investeren”

GroenLinks-raadslid Iris Feld hield in de commissievergadering een betoog vóór investeren. “Een evaluatie in opdracht van de gemeente laat zien dat het culturele veld overbelast is, er een tekort aan ruimtes is, belangrijke culturele instellingen het water tot aan de lippen staat en veel ambities van de gemeente of het culturele veld niet van de grond komen of veel drempels ervaren. De totale begroting voor cultuur ligt in onze gemeente op 3,2 miljoen, terwijl dat in vergelijkbare gemeenten tussen de 6 en 11 miljoen euro ligt. Cultuur is enorm belangrijk. Maar geld laat zien waar je hart ligt. Partijen kunnen niet blijven stellen dat hun hart bij cultuur ligt, als het hen niets waard is.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant