Gemeenteraad tegen regionale brandweer

vr 19 dec 2008, 15:26 Actueel 0 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De PvdA is een groot voorstander van een effectief en efficiënt veiligheidsbeleid. Een goede brandweer is daar een onmisbaar onderdeel van. Bij voorkeur is deze brandweer op regionale basis georganiseerd.

Instellen van een regionale brandweer betekent echter ook dat de gemeente afstand doet van haar eigen lokale brandweer. En daarmee ook voor een deel afstand doet van de eigen aansturing. Dat vereist dat in de voorstellen tot regionalisering duidelijk naar voren komt wat de gemeente mag verwachten van de regionale brandweer, hoe dat georganiseerd wordt, wie welke besluiten neemt en wie welke kosten draagt.

De PvdA constateert dat op al deze vragen geen goed antwoord is gekomen. Zo werd niet duidelijk wat de gemeente minimaal mag verwachten en mag eisen van de regionale brandweer. Wel is duidelijk dat de gemeenteraad niet meer zelf kan bepalen hoeveel geld zij aan de brandweer wil uitgeven.

Alles bij elkaar is er onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop de regionalisering in het voorliggende voorstel wordt vorm gegeven. De PvdA, gesteund door bijna alle partijen in de gemeenteraad, hoopt dat de burgemeesters van de regio Haaglanden zich dit aantrekken en op korte termijn met voorstellen komen die wel aan de minimale eisen van een goede regeling voldoen. Met als doel een effectieve en efficiënte brandweerzorg voor onze gemeente.

CDA wil als enige geen uitstel

De CDA-fractie heeft, als enige fractie in de gemeenteraad, wel vertrouwen uitgesproken in de stappen die worden gezet om tot één brandweerorganisatie in Haaglanden te komen. “Er moeten nu snel stappen worden gezet om te komen tot die ene Veiligheidsregio Haaglanden. Daarvoor is een fusie van gemeentelijke brandweerorganisaties nodig. Zo zal Leidschendam-Voorburg beter voorbereid zijn op de bestrijding van mogelijke rampen en op crisisbeheersing”, aldus CDA-raadslid Juliette Bouw.

In de loop van 2009 zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen of de fusie met de andere brandweerkorpsen in Haaglanden zal doorgaan. CDA-raadslid Juliette Bouw vindt het belangrijk dat dan goed gekeken wordt naar de financiële gevolgen voor de gemeente, naar de gevolgen voor het personeel inclusief de vrijwilligers èn naar de sturing en controle door de gemeenteraad.

Hoewel het proces van regionalisering van de Brandweer complex is, vindt het CDA dat er voortgang gemaakt moet worden ondanks de vele zaken die nog onduidelijk zijn. De voordelen zoals een verhoging van de kwaliteit, een verhoging van de capaciteit en een goede continuïteit van de brandweer wegen zwaar voor de CDA-fractie. Wat zij verder van belang vindt, is dat de gemeenteraad tijdig de begroting, de jaarrekening en de beleidsplannen van de Veiligheidsregio kan beoordelen.

Wat het CDA betreft moet de gemeenteraad medio volgend jaar definitief besluiten over de fusie van onze brandweer. “Verder uitstel is absoluut niet gewenst”, aldus Juliette Bouw.

Uit de krant