Voorstel centrale huisvesting terug

ma 23 feb 2009, 16:10 Actueel

Burgemeester Van der Sluijs neemt het voorstel over de locatie voor centrale huisvesting mee terug naar het college. “Bijna iedereen heeft een andere mening over dit onderwerp. Wij zullen uw suggesties bespreken, maar ik wil ook met alle fracties om de tafel om te kijken of we dit kunnen ‘trechteren’, aldus de portefeuillehouder.

Door Ingrid Rompa

Vorige week werd tijdens een vergadering van de commissie Algemene Zaken de centrale huisvesting besproken. Drie burgers maakten gebruik van het inspreekrecht. Ze waren allemaal tegen het voorstel van het college.

Inspreekster Van Beek voerde het woord namens Univest, een Nederlands beleggingsfonds. Zij is er van overtuigd dat een van hun gebouwen – het huidige onderkomen van Shell aan de Dr. Van Zeelandstraat in Leidschendam – geschikt gemaakt zou kunnen worden voor een goede centrale huisvesting van de gemeente. “Shell is hier gehuisvest tot 1 mei 2009. Dit gebouw ligt op de kop van de Damlaan en zal een opwaardering van de omgeving zijn.” Univest geeft aan op hun kosten een onderzoek te willen uitvoeren.

De voorzitter van huurdervereniging Park Veursehout is tegen nieuwbouw in Leidsenhage vanwege de kosten en de “horizonvervuiling”. “Met die 25 miljoen kunnen voldoende pijnpunten worden opgelost.” Bovendien heeft zo’n investering gevolgen voor de bevolking in de vorm van belastingstijgingen, vreest de heer Ludding. “Centralisatie lijkt ons in deze tijd van voldoende communicatiemiddelen bovendien niet aan de orde.”

De heer Schoevers sprak in namens de ondernemersvereniging Damcentrum. Hij noemde het voorstel “slecht nieuws”. “De koopkracht van vijfhonderd ambtenaren wordt weggehaald uit het Damcentrum. Dit voorstel staat haaks op alle inspanningen om van de renovatie van het Damcentrum een succes te maken.”

Onvoldoende draagvlak

Volgens Peter van Ostaijen (CDA) is er geen enkele variant waarvoor een meerderheid te vinden is in de raad. “Bovendien is er onvoldoende draagvlak bij de bevolking. Het college moet eerst aan het draagvlak gaan werken.” Het CDA is bovendien van mening dat centrale huisvesting niet absoluut noodzakelijk is. “In één gebouw zitten is niet nodig. Ik sluit me aan bij de inspreker. We moeten wel in een aantal stappen naar een oplossing toewerken.”

Van Ostaijen wil van acht locaties naar drie of vier locaties en vervolgens naar twee of een locatie. “En ook de alternatieve gebouwen moeten een kans krijgen.” Het voorstel van Univest moet volgens Van Ostaijen ook worden bekeken.

Net als in het college, is de VVD ook in de raad verdeeld over dit voorstel. Pieter Baeten verwoordde het standpunt van acht VVD-ers. “Wij zijn tegen nieuwbouw. Een aantal panden komt leeg te staan en daarvan is een aantal wellicht onverkoopbaar. Dat komt bovenop de kosten voor nieuwbouw.” Baeten wil ook andere mogelijkheden bekijken, zoals de optie stadskantoor in Leidschendam.

Nieuwbouw

De PvdA is – samen met enkele VVD-ers - voor nieuwbouw. “Wij vinden het een goed voorstel”, aldus fractievoorzitter Harry Oldersma. “Er zijn gemeentepanden die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd, de burger heeft behoefte aan een helder gebouw en de politiek en het bestuur moeten uit de voeten kunnen. Dat is nu niet optimaal. Dit is bijvoorbeeld een dramatische raadzaal.”

Volgens Oldersma is nieuwbouw het makkelijkst en het goedkoopst. “Toon maar aan dat hergebruik van lege kantoorpanden goedkoper is. Ik weet zeker dat dit niet kan.” Volgens Frank Rozenberg, die namens het kleinste deel van de VVD-fractie sprak, is centrale huisvesting in Leidsenhage de beste keuze en de goedkoopste-. Volgens Rozenberg heeft nieuwbouw veel voordelen.

Slimmer organiseren

D66 is tegen renovatie. “Het is volgens mij niet helemaal duidelijk of we wel zo’n gigantisch probleem hebben met de huisvesting”, sprak Jerome Schellings. “We moeten de afdelingen slimmer organiseren over de huidige gebouwen. Deze optie is onvoldoende onderzocht.”

Gemeentebelangen wil dat het voorstel financieel onderbouwd op tafel wordt gelegd. “Bovendien kan nieuwbouw in Leidsenhage helemaal niet, in verband met een hogedruk gasleiding.” GroenLinks vindt dat het gemeentehuis geen prestigeobject mag worden. “Wij zijn tegen nieuwbouw en voor de optie leegstaande kantoorpanden geschikt te maken voor centrale huisvesting.”

Burgemeester Van de Sluijs is niet optimistisch over de suggesties voor hergebruik van leegstaande kantoorpanden. “Een kantoorgebouw is iets anders dan een stadskantoor. In een kantoorgebouw zit geen servicecentrum. Je moet er vrijwel zeker bij bouwen.” Ook is huren volgens de burgemeester een “lastige factor” in verband met de BTW. “Maar ik zal alle suggesties in het college aan de orde stellen en bespreken”, beloofde hij. “En ik wil een dialoog met alle fracties.”

Uit de krant