Nieuwe hoogspanningskabel in Voorburg

ma 23 feb 2009, 17:14 Actueel

Voorburg - Landelijk netbeheerder TenneT gaat een nieuwe 150.000 Volt (150kV) verbinding aanleggen tussen Voorburg en Ypenburg. Deze nieuwe, ondergrondse kabel is nodig om het hoogspanningsnet in de regio verder uit te breiden en past in de netuitbreidingen die TenneT de komende jaren in de regio Den Haag uitvoert.

De nieuwe kabelverbinding komt te liggen tussen de bestaande hoogspanningsstations van Voorburg en Ypenburg een over een lengte van circa 20 kilometer. Het in bedrijf nemen van deze hoogspanningsverbinding staat gepland eind 2009/begin 2010.

Omwonenden, grondeigenaren en gebruikers krijgen de komende maanden mogelijk te maken met de aanleg van deze kabel. Het tracé van de nieuwe verbinding komt vanaf het bestaande hoogspanningsstation van TenneT langs de A12 te liggen.

De kabel gaat hierbij langs de Hoekwaterstraat, de Fransstraat en de Van Zegwaardstraat. Vervolgens zal de nieuwe kabel via de Van Leijdenstraat en de Koningin Wilhelminalaan verder richting Ypenburg worden aangelegd.

Uit de krant