Harryk Blanke (foto: D66 Leidschendam-Voorburg).
Harryk Blanke (foto: D66 Leidschendam-Voorburg).

D66-raadslid geschorst na lekken stuk

Actueel 158 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - D66 gemeenteraadslid Harry Blanke, namens de partij lid van de Enquêtecommissie Duivenvoordecorridor (DVC), heeft besloten per direct terug te treden uit deze commissie. D66 heeft het raadslid tijdelijk geschorst.

Gebleken is dat hij tegen de afspraken van de commissie in een vertrouwelijk document heeft verstuurd naar de ambtelijk coördinator van de gemeente Leidschendam-Voorburg die de schakel vormt tussen de commissie en het ambtelijk apparaat.

Dhr. Blanke erkent dat zijn handelswijze foutief is geweest en dat dit niet had moeten en mogen gebeuren. Om te voorkomen dat zijn handelswijze teveel een schaduw werpt op de commissie en het onderzoek, treedt hij uit de commissie.

De fractie van D66 respecteert zijn besluit en dat hij daarmee zijn verantwoordelijkheid neemt. De fractie van D66 is van mening dat een dergelijke handelswijze niet past bij de waarden en afspraken van D66 en heeft daarop besloten dhr. Blanke een disciplinaire maatregel op te leggen en hem tijdelijk van zijn werk als raadslid te schorsen. Zijn taken zullen in die periode binnen de fractie worden opgevangen.

Ook wethouder doet stap terug
Het college van B en W van Leidschendam-Voorburg betreurt het ten zeerste dat een vertrouwelijk document van de enquêtecommissie Duivenvoordecorridor voortijdig in handen is gekomen van de ambtelijk coördinator. Het college heeft intern maatregelen genomen om verspreiding van deze informatie en herhaling van dit incident te voorkomen.

Het college zegt in een reactie belang te hechten aan een zorgvuldig en gedegen onderzoek en wil elke discussie over de inhoud en objectiviteit van het onderzoeksrapport uit de weg nemen. "Elke schijn van onvolledige transparantie en discussie over integriteit moet vermeden worden. Zuiverheid van proces is bij de inhoudelijke voorbereiding op het onderzoeksrapport van wezenlijk belang."

Om elke schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan heeft wethouder Rozenberg in dit kader besloten zijn portefeuilles DVC en Personeel & Organisatie tijdelijk over te dragen aan zijn collega wethouders.

Burgemeester Leemhuis: "Het college vindt het van groot belang dat de enquêtecommissie Duivenvoordecorridor en het college hun werk onafhankelijk kunnen doen. De rollen moeten strikt gescheiden blijven. Met de maatregelen die het college nu heeft genomen, hebben we dat gegarandeerd".

Het CDA-Leidschendam-Voorburg heeft vragen gesteld aan het College van B&W (Gemeentebelangen, D66, PvdA en Groenlinks). "Er moet hier zo snel mogelijk duidelijkheid over komen voor onze inwoners," aldus fractievoorzitter Juliette Bouw.

Het fractie wil weten over welk document het gaat en details over de precieze gang van zaken.

Fractie Hohage vindt dat er zo snel mogelijk een raadsvergadering moet komen over het lekken van het D66-raadslid. Zij stelt bovendien een onderzoek door de Rijksrecherche voor.

Uit de krant

Uit de krant