Wethouder Frank Rozenberg (archieffoto).
Wethouder Frank Rozenberg (archieffoto).

Motie van treurnis voor wethouder Rozenberg

Actueel 166 keer gelezen

Voorburg - Wethouder Rozenberg heeft 2 dagen het vertrouwelijke document over de raadsenquête Duivenvoordecorridor in zijn bezit gehad. Dit werd duidelijk tijdens de ingelaste raadsvergadering op maandag 15 juni. De oppositiepartijen zijn verontwaardigd en twijfelen aan de integriteit van de wethouder. Het CDA dient een motie van wantrouwen. Deze motie wordt niet aangenomen. De door de coalitiepartijen ingediende motie van treurnis wel.

Door Inge Koot

Wethouder Rozenberg reageert als volgt: "Ik werp verre van mij dat ik te kwader trouw heb gehandeld. Ik had die stick niet aan mogen nemen. Ik heb de informatie vluchtig ingekeken maar heb er niets meegedaan. Het was niet handig, het was dom van mij." Rozenberg gaat maandagavond diep door het stof. "Ik heb er van wakker gelegen en mij afgevraagd waarom ik zo gehandeld heb. Het zou mijn grote betrokkenheid met de Duivenvoordecorridor kunnen zijn. Deze betrokkenheid heeft ertoe geleid dat ik de USB stick met vertrouwelijke informatie niet teruggeschoven heb aan de ambtelijk coördinator."

Het dossier Duivenvoordecorridor kan met recht een hoofdpijn dossier genoemd worden. Wethouder Heleen Mijdam sneuvelde op dit dossier en nu lijkt wethouder Frank Rozenberg zijn vingers eraan te branden. Een lid van de enquêtecommissie had informatie gemaild aan een ambtelijk coördinator die deze informatie vervolgens aan wethouder Rozenberg overhandigt via een USB-stick. Het vluchtig inzien van een rapport dat niet voor zijn ogen is bestemd is voor de VVD en CDA een reden om de gemeenteraad bijeen te roepen.

Vorige week stuurde het college nog een extra persverklaring uit over het vertrouwelijk document van de enquêtecommissie Duivenvoordecorridor dat voortijdig in handen is gekomen van de ambtelijk coördinator van de gemeente, die de schakel vormt tussen de enquêtecommissie en het ambtelijk apparaat. D66 gemeenteraadslid Harry Blanke verstuurde het vertrouwelijke document aan de ambtelijke coördinator. Harry Blanke erkent dat zijn handelswijze foutief is geweest en dat dit niet had moeten en mogen gebeuren. Om te voorkomen dat zijn handelswijze teveel een schaduw werpt op de commissie en het onderzoek, trad hij direct uit de commissie. Maar nu blijkt ook wethouder Frank Rozenberg de geheime stukken onder ogen te hebben gekregen.

Verkeerde keuzes
Het afschuiven op zijn enorme betrokkenheid bij de Duivenvoordecorridor is voor de fracties van CDA en VVD geen excuus voor zijn handelen. VVD fractievoorzitter Astrid van Eekelen vindt dat wethouder Rozenberg willens en wetens informatie heeft achtergehouden en neemt dat hoog op.

Om elke schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan heeft wethouder Rozenberg in dit kader besloten zijn portefeuilles Duivenvoordecorridor en Personeel & Organisatie tijdelijk over te dragen aan wethouder Nadine Stemerdink. Juliette Bouw, fractievoorzitter CDA, vindt dat de wethouder hiermee wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. "Deze wethouder maakt structureel verkeerde keuzes als het gaat om integriteitskwesties", aldus Bouw. Zij vindt het daarbij onacceptabel dat zij via de media heeft moeten vernemen dat Rozenberg een gedeelte van zijn portefeuille aan een collega heeft gegeven.

De coalitiepartijen steunen Rozenberg. D66 accepteert de excuses van de wethouder. "Het valt te prijzen dat de wethouder een buiging maakt naar de raad", stelt Stephan van der Griendt (D66). D66 dient samen met de coalitiepartijen wel een motie van treurnis in die de afkeuring van de handelswijze van de wethouder onderstreept. "Deze wethouder is in staat van deze gebeurtenis te leren", vindt Van der Griendt.

De persverklaring van het college van 10 juni roept ook veel vragen op bij de raadsleden. Waarom wordt in de persverklaring niet gemeld dat wethouder Rozenberg de informatie op een USB-stick heeft gekregen en ingezien. Al op dinsdagochtend meldde wethouder Rozenberg in het college dat hij  de USB-stick in zijn bezit heeft. Deze USB-stick lag bij de wethouder thuis en kon door onduidelijke omstandigheden pas donderdag in een verzegelde enveloppe ingeleverd worden bij de burgemeester. Wel zijn alle fractievoorzitters direct na het persbericht op donderdag gebeld en op de hoogte gebracht van dit feit. Het college kan de raad geen volledige reconstructie geven van de gebeurtenissen in de afgelopen week omtrent dit dossier. Astrid van Eekelen vindt het een beschamende vertoning en vraagt de wethouder om persoonlijke en politieke verantwoordelijkheid te nemen. Juliette Bouw vult aan: "In hoeverre kan wethouder Rozenberg de inwoners van Leidschendam-Voorburg nog recht in de ogen kijken?"

Uit de krant

Uit de krant